luty 2013

Zmiany w ustawie – spotkanie

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zaprasza na spotkanie zarządców nieruchomości oraz przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych dotyczące wprowadzonych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Spotkanie odbędzie się 15 lutego br. w sali nr 122 Urzędu Miejskiego, ul.

Zmiana adresu

Szanowni Państwo, informujemy, że działy zajmujące się nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi mieszczą się przy ulicy Inwalidów Wojennych 5 (Osiedle Stałe). Godziny pracy: poniedziałek – środa oraz piątek od 7 do 15, w czwartki od 7 do 17.Tel.: (32) 745

Warto śmiecić mniej

Ile śmieci jest w stanie “wyprodukować” każdy z nas? Statystycznie przeciętny Polak wytwarza ich ok. 320 kg rocznie. Dużo, prawda? Warto się zatem zastanowić, jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy