sierpień 2013

Przypominamy o opłacie

  Za dwa dni upływa termin kolejnej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypominamy, że właściciele nieruchomości należność powinni uiszczać na rachunek Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie. Należy pamiętać, że za odpady można zapłacić bez prowizji w jaworznickich placówkach

Problematyczne odpady oddaj do GPSZOK

Od początku rewolucji śmieciowej w Jaworznie funkcjonuje Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w którym mieszkańcy mogą oddawać zarówno odpady selektywnie zbierane oraz wszystkie pozostałe odpady komunalne, które sprawiają im problemy. To tutaj można przyjechać ze zużytymi oponami, starymi termometrami

Gruz to też odpady

 Odpady powstające w trakcie prac budowlanych i rozbiórek powinny być wydzielone z nieczystości stałych, które trafiają na wysypiska. Według ustawodawcy do końca 2020 roku gminy muszą osiągnąć co najmniej 70-procentowy poziom recyklingu tego typu śmieci. Wyjaśniamy jak załatwić pojemnik i

Kolejna licytacja lokali użytkowych

Kolejne nieruchomości gminne znalazły nabywców. W zorganizowanym 7 sierpnia przetargu w formie licytacji stawek czynszu oferenci mogli wybierać spośród 17 lokali użytkowych oraz 4 garaży. Największym zainteresowaniem cieszyły się garaże – wszystkie znalazły chętnych do najmu. Spośród lokali użytkowych zostały