listopad 2013

Remonty pustostanów

Nakłady finansowe, jaki trzeba ponieść modernizując jeden pustostan nie są wcale małe. Wynika to z faktu, że prawie wszystkie kwalifikują się do kapitalnego remontu. Zaniedbane, często mocno zdewastowane pomieszczenia zamieniane są w estetyczne mieszkania. Jeszcze w tym roku zostaną wyremontowane

Wycinka drzew

Trwa wycinka drzew rosnących na terenach gminnych. Pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych wytypowali do wycinki drzewa, które stwarzają zagrożenie dla mieszkańców. Jednym z zadań MZNK jest dbanie o zieleń miejską w osiedlach, z wyłączeniem terenów prywatnych oraz pasa drogowego. W

Każdy z nas ma obowiązki

Zmiany w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach narzuciły na samorządy wiele nowych obowiązków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Trzeba jednak pamiętać, że właściciele i administratorzy nieruchomości również mają pewne obowiązki do wypełnienia.   Mieszkańcy często kierują do