maj 2014

Ruszają e-deklaracje

W celu ułatwienia mieszkańcom składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie udostępnia portal E-deklaracje, za pośrednictwem którego deklaracje można składać przez Internet. Możliwość składania deklaracji za pośrednictwem Internetu mają tylko zarejestrowani użytkownicy

Nowe deklaracje śmieciowe

Radni przyjęli nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie ma w związku z tym potrzeby powtórnego składania deklaracji. Od 22 maja będzie także możliwość przesyłania e-deklaracji za pośrednictwem internetu.Nowe deklaracje zostały mocno uproszczone, zawierają jedynie zestaw

Komunikat MZNK – uwaga na oszustów

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych informuje, że pracownicy MZNK nie odwiedzają mieszkańców Jaworzna w celu pobrania jakichkolwiek opłat.     Informujemy mieszkańców, a w szczególności lokatorów zasobów komunalnych, że pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych zawsze przed przystąpieniem do czynności u lokatora

Konkurs rozstrzygnięty

  Nie marnuję – kompostuję, to zdaniem jurorów najlepsza propozycja nadesłana w konkursie na hasło promujące kompostowanie odpadów w przydomowych i ogrodowych kompostownikach. Pozostałych 9 haseł zostało przez jury wyróżnionych – ich autorzy również zostaną nagrodzeni. W skład jury weszły

Renowacja boiska w Parku Podłęże

Trwają prace renowacyjne boiska w Parku Podłęże na zlecenie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Boisko zostanie wyrównane, obsiane trawą i wyposażone w nowe bramki. W zakres zadań Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie wchodzi utrzymanie gminnych terenów zieleni urządzonej czyli parków

Kolejny etap remontu w kaplicy cmentarnej

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych wykonał kolejne prace w kaplicy cmentarnej na Wilkoszynie. Zewnętrzna firma wyremontowała zaplecze sanitarne, natomiast w części pożegnalnej pracownicy MZNK wykonali kilka drobniejszych napraw. MZNK stopniowo, w miarę dostępnych środków finansowych, stara się poprawiać wygląd miejskich nekropolii.

Z roku na rok więcej zieleni

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, którego jednym z zadań jest dbanie o zieleń miejską zajmuje się nie tylko przycinaniem drzew i żywopłotów czy koszeniem trawy, ale również nasadzaniem nowych roślin.   – Mamy świadomość dobroczynnego wpływu na człowieka zieleni występującej w