marzec 2015

Licytacja stanowisk handlowych w Szczakowej

18 marca odbyła się licytacja stanowisk handlowych zlokalizowanych przy Cmentarzu Komunalnym Szczakowa. Jedno z trzech oferowanych stanowisk znalazło najemcę. Stanowiska znajdujące się w pobliżu cmentarzy komunalnych są dogodnym miejscem do prowadzenia całorocznej działalności handlowej obejmującej np. sprzedaż zniczy i kwiatów. Oferta

Ogródek Jordanowski niszczą wandale

W trakcie prowadzonych prac porządkowych na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ulicy Matejki w centrum pracownicy Działu Zieleni Miejskiej MZNK stwierdzili zniszczenia zieleni. Wandale zdewastowali nasadzone w październiku i listopadzie ubiegłego roku w okolicy siłowni pod chmurką drzewa z gatunku buk

Wycinka drzew w 2015 roku

W lutym MZNK podpisał umowę na wycinkę drzew oraz usuwanie wiatrołomów i wiatrowałów z osiedlowych gruntów gminnych. Prace rozpoczęły się w lutym i będą kontynuowane w październiku – po zakończeniu okresu lęgowego ptaków. MZNK podpisał umowę na wycinkę oraz usuwanie