listopad 2016

Ostatnie dni odbioru bioodpadów

Przypominamy, że w listopadzie dobiega końca odbiór odpadów biodegradowalnych od mieszkańców. Zgodnie z uchwałą Rady miejskiej odpady biodegradowalne odbierane są od mieszkańców w okresie od kwietnia do końca listopada. Dokładne terminy odbioru odpadów zielonych zostały określone w harmonogramie wywozu udostępnionym

Ochrona antywłamaniowa w remizach OSP

W remizach Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworznie zostały zainstalowane systemy alarmowe i monitoringu. Będą chroniły wyposażenie strażaków służące do ratowania życia i dobytku mieszkańców naszego miasta przed potencjalnymi złodziejami. Ochotnicza Straż Pożarna jest ważnym ogniwem systemu bezpieczeństwa. Ochotnicy wspierają strażaków

Czad – cichy zabójca

Co roku w wyniku zatrucia tlenkiem węgla potocznie nazywanego czadem ginie w całej Polsce kilkadziesiąt osób. Mówi się, że niewykrywalny dla ludzkich zmysłów gaz jest cichym zabójcą. Mieszkańcy zasobu komunalnego mogą uniknąć niebezpieczeństwa jeśli będą stosować się do zasad opracowanych

Wiosną na Rynku wyrosną krokusy

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zlecił ukwiecenie Rynku oraz innych miejsc w okolicach centrum. Podobnie jak w ubiegłym roku cebulki kwiatów były sadzone maszynowo, przez specjalistyczną firmę. Mieszkańcy miasta wypowiadali się bardzo pozytywnie o tulipanach i żonkilach, które posadziliśmy na trawnikach

Wymiana okien w 2016 roku

Trwa wymiana okien w mieszkaniach komunalnych. Prace powinny zakończyć się w grudniu. Każdego roku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych wymienia stolarkę okienną w pewnej liczbie mieszkań gminnych. Stara stolarka okienna wymieniana jest na nową, wykonaną z tworzyw sztucznych, na wniosek lokatorów,