2017

SM Górnik nie chce sprostować nieprawdy

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie podtrzymuje żądanie sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w piśmie skierowanym do mieszkańców przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”. Zarząd SM „Górnik” w odpowiedzi do MZNK stwierdził, że pismo skierowane do mieszkańców nie zawiera nieprawdziwych informacji i

Szlaki rowerowe

Zadanie utrzymania porządku na punktach odpoczynkowych stanowiących infrastrukturę sieci szlaków rowerowych przejął Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska UM w Jaworznie. Do tej pory o czystość tych miejsc dbali pracownicy MZNK. Jaworzno oplata sieć szlaków rowerowych o łącznej długości ponad 250