luty 2017

Wycinka drzew – nowe przepisy

Od stycznia obowiązują nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody w zakresie dotyczącym wycinki drzew. Na wycięcie niektórych drzew Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych nie musi już uzyskiwać decyzji właściwego organu. Procedura związana z wycinką drzew rosnących na terenach gminnych z reguły

Trzeba chcieć sobie pomóc

Osoby, które mają kłopoty z terminowym regulowaniem należności czynszowych, nie są w Jaworznie pozostawione bez pomocy. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, we współpracy z Urzędem Miejskim oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, proponuje najemcom kilka różnych form pomocy. Każdy zadłużony lokator –