kwiecień 2017

Mieszkanie za remont

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej radni przegłosowali uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. Nowe przepisy umożliwią przydział mieszkań komunalnych najemcom, którzy zobowiążą się do przeprowadzenia ich remontu. – Do Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Zarządu

10-lecie MZNK w Jaworznie

Mija 10 lat od momentu, w którym Rada Miejska powołała do życia nową jednostkę gminną, która przejęła obowiązki po likwidowanym Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych skupia w tym momencie wszystkie zadania związane z utrzymaniem, zarządzaniem, modernizacją i

Zmiany organizacyjne w MZNK

Od 2 maja br. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych przejmuje część zadań realizowanych do tej pory przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego. Do MZNK przechodzą między innymi zadania związane z  przydziałem mieszkań oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Pojemniki na niepotrzebne leki

Przeterminowane leki uznawane są za odpady niebezpieczne i nie mogą trafiać na wysypiska śmieci. W Jaworznie przeterminowane środki farmaceutyczne można oddawać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz do pojemników, w które Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych wyposażył wybrane apteki

Projekty JBO realizowane przez MZNK w 2017 roku

W 2017 roku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie realizuje 12 projektów wybranych przez mieszkańców w Jaworznickim Budżecie Obywatelskim. Rozpoczynają się prace planistyczne. W ubiegłym roku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zrealizował sześć projektów Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. W kolejnych dzielnicach powstały