sierpień 2017

Nowy cennik opłat cmentarnych

Weszła w życie uchwała regulująca wysokość cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w części dotyczącej cmentarzy komunalnych. Przyjęta przez Radę Miejską uchwała weszła w życie pod koniec lipca. Dokument zawiera tabelę, w której zostały wyszczególnione opłaty