styczeń 2018

Pomoc dla dłużników

W długi można wpaść z różnych powodów, a każda historia z jaką do Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych zgłaszają się lokatorzy jest inna. Należy pamiętać, że osoby, które mają kłopoty z terminowym regulowaniem opłat, nie są w Jaworznie pozostawione bez pomocy.

Zmiany w gospodarce odpadami

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami mieszkańców wyjaśniamy, iż za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w Jaworznie, tak jak dotychczas odpowiada Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Z powodu zmiany przepisów, w Urzędzie Miejskim załatwia się jedynie wszelkie sprawy związane z deklaracjami

Zmień rozmiar
Kontrast