2021

Dodatkowy odbiór odpadów selektywnych z całej dzielnicy Dąbrowa Narodowa

Informujemy, że 8 stycznia 2022 r. Wodociągi Jaworzno organizują dodatkowy odbiór odpadów selektywnych z całej dzielnicy Dąbrowa Narodowa. Uruchomienie dodatkowego wywozu śmieci segregowanych wynika z długiej przerwy między odbiorem grudniowym (3 grudnia 2021), a planowanymi styczniowymi odbiorami (21 i 28