Dyrektor MZNK podpisał umowę na budowę Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt powstanie przy ulicy Górnośląskiej na Górze Piasku.

MZNK ogłosił przetarg na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Miasta Jaworzna. Termin składania ofert upływa 30 czerwca br.

Przeterminowane leki uznawane są za odpady niebezpieczne i nie mogą trafiać na wysypiska śmieci. W Jaworznie przeterminowane środki farmaceutyczne można oddawać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz do pojemników, w które Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych wyposażył wybrane apteki na terenie miasta.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych ogłosił przetarg na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Jaworzno - etap I. Punkt zlokalizowany będzie w Jaworznie przy ul. Górnośląskiej, na działce nr 110/8 w obrębie 80. Zakres prac przewiduje m.in.: roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty instalacyjne wodne, kanalizacyjne oraz elektryczne, prace rozbiórkowe, betonowanie czy montaż konstrukcji metalowych. Termin składania ofert upływa 25 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00.