Wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Jaworzna. Przetarg wygrało konsorcjum, którego liderem jest spółka AVR z Krakowa.

Uwaga małe wspólnoty mieszkaniowe! Jeśli jeden z członków wspólnoty nie płaci za śmieci zaległościami obciążeni będą wszyscy członkowie wspólnoty.

Wielokrotnie informowaliśmy i wyjaśnialiśmy, że gmina nie jest organizatorem stanowisk kontenerowych przy budynkach wielorodzinnych. Każdy zarządca bloku wielorodzinnego, czy to wspólnota, czy spółdzielnia mieszkaniowa, ma obowiązek wskazać firmie odbierającej odpady miejsce, z którego będą odbierane.

Do dzisiaj firmy zainteresowane świadczeniem usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Jaworzna mogły składać oferty w postępowaniu przetargowym. Do godziny 9.00 wpłynęły trzy oferty. Teraz będą analizowane pod kątem spełnienia warunków formalno-prawnych.