Nieruchomości

Podsumowanie prac w remizach OSP

Gmina od kilku lat realizuje program wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez modernizację remiz. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w latach 2015-2017 wykonał modernizacje i remonty w budynkach OSP. Prace poprzedzone były spotkaniami z przedstawicielami strażaków w celu ustalenia zakresu potrzebnych do

JBO – trzy zadania do realizacji

Wyłoniono wykonawcę trzech z pięciu zadań Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego ogłoszonych w postępowaniu przetargowym: park zabaw i siłownię pod chmurką przy LKS Zgoda Byczyna, plac zabaw przy zegarze słonecznym przy ul. Celników oraz teren rekreacyjny dla dzieci na skrzyżowaniu ulic Jarzębinowej

Bezmyślne dewastacje

Wybite szyby, zamalowane bohomazami ściany klatek schodowych i elewacje, uszkodzone wspólne ubikacje, zniszczenia na placach zabaw – dewastacje, które w budynkach komunalnych powodują bezmyślni wandale oraz złodzieje wydają się być drobnymi usterkami, których naprawa kosztuje niewiele. Nic bardziej mylnego. Każdy

Nowy cennik opłat cmentarnych

Weszła w życie uchwała regulująca wysokość cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w części dotyczącej cmentarzy komunalnych. Przyjęta przez Radę Miejską uchwała weszła w życie pod koniec lipca. Dokument zawiera tabelę, w której zostały wyszczególnione opłaty

Kolejne przetargi na zadania JBO

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie ogłosił dzisiaj przetarg na wykonanie pięciu zadań Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Ogłoszony dzisiaj przetarg obejmuje wykonanie zadań JBO w pięciu dzielnicach. Z dokumentami przetargowymi można zapoznać się na stronie internetowej MZNK w Jaworznie, w dziale

Zmień rozmiar
Kontrast