Nieruchomości

Woda na kartę – rusza drugi etap

Trwa budowa elektronicznego systemu przedpłatowego na wodę w budynku socjalnym przy ulicy Północnej 9c. Po łazienkach wspólnych Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zlecił instalację systemu także w mieszkaniach. Przedpłatowy system elektroniczny umożliwi korzystanie z wody w budynku socjalnym tylko

Przygotowania do 1 listopada

W czasie poprzedzającym 1 listopada wiele osób sprząta groby i teren wokół nich. Prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzach komunalnych prowadzą także pracownicy Działu Gospodarki Cmentarzami MZNK w Jaworznie. Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Szczakowej i na Wilkoszynie to zadanie Miejskiego

Podsumowanie prac w remizach OSP

Gmina od kilku lat realizuje program wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez modernizację remiz. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w latach 2015-2017 wykonał modernizacje i remonty w budynkach OSP. Prace poprzedzone były spotkaniami z przedstawicielami strażaków w celu ustalenia zakresu potrzebnych do

Zmień rozmiar
Kontrast