Odpady komunalne

Zasady segregacji odpadów w języku ukraińskim

Як розділяти відходи. Na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zamieściliśmy ulotkę przygotowaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska na temat zasad segregowania odpadów komunalnych. Plik do pobrania pod linkiem: http://mznk.jaworzno.pl/wp-content/uploads/Zasady_segregacji_w_języku_Ukraińskim.pdf

Dodatkowy odbiór odpadów selektywnych z całej dzielnicy Dąbrowa Narodowa

Informujemy, że 8 stycznia 2022 r. Wodociągi Jaworzno organizują dodatkowy odbiór odpadów selektywnych z całej dzielnicy Dąbrowa Narodowa. Uruchomienie dodatkowego wywozu śmieci segregowanych wynika z długiej przerwy między odbiorem grudniowym (3 grudnia 2021), a planowanymi styczniowymi odbiorami (21 i 28