Odpady komunalne

Deklaracje w Urzędzie

Aby ułatwić mieszkańcom i przedsiębiorcom składanie deklaracji dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych uruchamia dodatkowy punkt przyjmowania dokumentów. Będzie on lokalizowany w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Górników 5 i zacznie funkcjonować już w środę

Pamiętaj o złożeniu deklaracji

Do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami zostało tylko kilka miesięcy. Należy pamiętać, że do 31 marca br. należy złożyć deklaracje dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Deklaracje osobiście złożą przedsiębiorcy, instytucje oraz właściciele domów jednorodzinnych. W imieniu spółdzielców obowiązek ten przechodzi

Zmiany w ustawie – spotkanie

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zaprasza na spotkanie zarządców nieruchomości oraz przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych dotyczące wprowadzonych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Spotkanie odbędzie się 15 lutego br. w sali nr 122 Urzędu Miejskiego, ul.

Zmiana adresu

Szanowni Państwo, informujemy, że działy zajmujące się nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi mieszczą się przy ulicy Inwalidów Wojennych 5 (Osiedle Stałe). Godziny pracy: poniedziałek – środa oraz piątek od 7 do 15, w czwartki od 7 do 17.Tel.: (32) 745

Warto śmiecić mniej

Ile śmieci jest w stanie “wyprodukować” każdy z nas? Statystycznie przeciętny Polak wytwarza ich ok. 320 kg rocznie. Dużo, prawda? Warto się zatem zastanowić, jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy

Merytoryczna dyskusja

Za nami pierwszy etap kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi – cykl osiemnastu spotkań z mieszkańcami w dzielnicach. W zdecydowanej większości były to spokojne, merytoryczne dyskusje. Spotkania z mieszkańcami w dzielnicach to w Jaworznie nie jest żadna

Dowiedz się więcej o odpadach

By rozwiać wszelkie wątpliwości mieszkańców związane z nowym systemem gospodarki odpadami, Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych uruchomił specjalny adres e-mail. Dzięki temu jaworznianie mogą uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz dokładne informacje m.in. o sposobie wyliczania i częstotliwości uiszczania opłat

Zmień rozmiar
Kontrast