Odpady komunalne

Zmiany w gospodarce odpadami

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami mieszkańców wyjaśniamy, iż za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w Jaworznie, tak jak dotychczas odpowiada Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Z powodu zmiany przepisów, w Urzędzie Miejskim załatwia się jedynie wszelkie sprawy związane z deklaracjami

SM Górnik nie chce sprostować nieprawdy

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie podtrzymuje żądanie sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w piśmie skierowanym do mieszkańców przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”. Zarząd SM „Górnik” w odpowiedzi do MZNK stwierdził, że pismo skierowane do mieszkańców nie zawiera nieprawdziwych informacji i

Zmień rozmiar
Kontrast