Zieleń miejska

Odnawiamy ławki

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zlecił oczyszczenie i malowanie 250 ławek zlokalizowanych na terenach zieleni urządzonej. Co roku Dział Zieleni Miejskiej sprawdza stan ławek na terenach parków i skwerów gminnych. Następnie zleca wybranej firmie wykonanie potrzebnych napraw parkowej infrastruktury.W tym roku

Zmień rozmiar
Kontrast