Wybierz dział:

Dyrekcja

Sekretariat dyrekcji, Północna 9b, IV piętro

Dyrektor

I zastępca dyrektora

II zastępca dyrektora

Główny księgowy

Dział Administracji i Informatyki

Północna 9b, III piętro

Kierownik

Inspektor

Podinspektor

Pomoc administracyjna-biurowa

Podinspektor

Podinspektor

Pomoc administracyjna-biurowa

Dział Finansowo-Księgowy

ul. Północna 9b, IV piętro

Inspektor

Główny specjalista

Główny specjalista

Pomoc administracyjna-biurowa

Inspektor

Inspektor

Dział gospodarki lokalowej

Północna 9b, IV piętro

Kierownik

Katarzyna Dębosz – Kuś
pokój nr 408
+48 32 615 50 30 wew. 459
katarzyna.kus@mznk.jaworzno.pl

Pomoc administracyjna - biurowa

Podinspektor

Pomoc administracyjna-biurowa

Podinspektor

Zastępca Kierownika

Inspektor

Główny Specjalista

Starszy Inspektor

Podinspektor

Pomoc administracyjna-biurowa

Dział Gospodarki Odpadami

ul. Inwalidów Wojennych 5 (Osiedle Stałe)

Kierownik

Główny Specjalista

Anna Gut-Socha
anna.gut@mznk.jaworzno.pl

Podinspektor

Podinspektor

Starszy Referent

Podinspektor

Pomoc administracyjno-biurowa

Inspektor

Dział Organizacji i Kadr

Północna 9b, IV piętro

Kierownik

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Dział Rozliczeń

Północna 9b, IV piętro

Kierownik

Podinspektor

Podinspektor

Główny Specjalista

Podinspektor

Inspektor

Pomoc administracyjna-biurowa

Inspektor

Dział Współpracy ze Wspólnotami

Północna 9b, IV piętro

Kierownik

Główny Specjalista

Inspektor

Inspektor

Dział Zamówień Publicznych

Północna 9b, IV piętro

Kierownik

Inspektor

Izabela Baran-Kubiak
pokój nr 403
+48 32 615 50 30 wew. 420
izabela.kubiak@mznk.jaworzno.pl

Podinspektor

Główny Specjalista

Podinspektor

Dział Zieleni Miejskiej

ul. Inwalidów Wojennych 5 (Osiedle Stałe)

Kierownik, ogrodnik miejski

Inspektor

Pomoc administracyjna-biurowa

Podinspektor

Pomoc administracyjna-biurowa

Biuro Obsługi Mieszkańców I

ul. Matejki 24g, tel.: 32 745 10 50, wew. 435 - 439

Zgłaszanie awarii:

Awarie elektryczne, wod.-kan. oraz c.o. można zgłaszać osobiście w BOM I (ul. Matejki 24g) lub pod nr tel.:  32 745 10 50 wew. 436 lub 437 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 17:00.

Awarie elektryczne od poniedziałku do piątku po godz. 17 i w dni wolne od pracy pod nr tel.: 602 44 55 55.

Awarie wod.-kan. oraz c.o. od poniedziałku do piątku po godz. 17 i w dni wolne od pracy pod nr tel.:
601 46 47 21; 602 48 49 78.

Awarie wod.-kan. oraz c.o. w budynku przy ul. Północnej 9c od poniedziałku do piątku po godz. 17 i w dni wolne od pracy pod nr tel.: 604 239 733; 696 086 958.

Kierownik

Zastępca kierownika

Inspektor nadzoru

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Inspektor nadzoru

Inspektor nadzoru

Pomoc administracyjna-biurowa

Biuro Obsługi Mieszkańców II

ul. Jagiellońska 70, tel./fax: 032 617 72 80 wew. 440-443

Zgłaszanie awarii:

Awarie elektryczne, wod.-kan. oraz c.o. można zgłaszać osobiście w BOM II (ul. Jagiellońska 70) lub pod nr tel.: 32 617 72 80 wew. 440 lub 441 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 17:00.

Awarie elektryczne od poniedziałku do piątku po godz. 17:00 i w dni wolne od pracy pod nr tel.:
602 44 55 55; 600 55 75 55.

Awarie wod.-kan. oraz c.o. od poniedziałku do piątku po godz. 17:00 i w dni wolne od pracy pod nr tel.:
601 46 47 21; 602 48 49 78.

p.o. Kierownik

Inspektor

Inspektor

Główny Specjalista

Podinspektor

Starszy Referent

Podinspektor

Pomoc administracyjna-biurowa

Biuro Obsługi Mieszkańców na Osiedlu Stałym

ul. Inwalidów Wojennych 5, tel.: 32 615 52 30

Biuro czynne w czwartek od 9:00 do 17:00 (w lipcu i sierpniu od 8:00 do 16:00).

Dział Gospodarki Cmentarzami

budynek administracyjny na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn

Kierownik

Inspektor

Podinspektor

Pomoc administracyjna-biurowa

Dział Przydziałów Mieszkań

Północna 9b, III piętro, pokoje nr 303 - 304

Kierownik

Specjalista

Pomoc administracyjna-biurowa

Pomoc administracyjna-biurowa

Podinspektor

Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych

Północna 9b, III piętro, pokój nr 309

p.o. Kierownik zespołu

Inspektor

Pomoc administracyjna-biurowa

Podinspektor

Zmień rozmiar
Kontrast