Wybierz dział:

Dyrekcja

Sekretariat dyrekcji, Północna 9b, IV piętro

Dyrektor

I zastępca dyrektora

II zastępca dyrektora

Główny księgowy

Dział Administracji i Informatyki

Północna 9b, III piętro

Kierownik

Inspektor

Podinspektor

Pomoc administracyjna-biurowa

Podinspektor

Podinspektor

Starszy Referent

Dział Finansowo-Księgowy

ul. Północna 9b, IV piętro

Inspektor

Główny specjalista

Główny specjalista

Pomoc administracyjna-biurowa

Pomoc administracyjna-biurowa

Główny Specjalista

Główny specjalista

Dział gospodarki lokalowej

Północna 9b, IV piętro

Kierownik

Katarzyna Dębosz – Kuś
pokój nr 408
+48 32 615 50 30 wew. 459
katarzyna.kus@mznk.jaworzno.pl

Podinspektor

Inspektor

Pomoc administracyjna-biurowa

Podinspektor

Zastępca Kierownika

Inspektor

Pomoc administracyjna - biurowa

Starszy Inspektor

Podinspektor

Pomoc administracyjna-biurowa

Dział Gospodarki Odpadami

ul. Inwalidów Wojennych 5 (Osiedle Stałe)

Kierownik

Główny Specjalista

Anna Gut-Socha
anna.gut@mznk.jaworzno.pl

Podinspektor

Podinspektor

Podinspektor

Podinspektor

Pomoc administracyjno-biurowa

Inspektor

Dział Organizacji i Kadr

Północna 9b, IV piętro

Kierownik

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Podinspektor

Dział Rozliczeń

Północna 9b, IV piętro

Kierownik

Główny Specjalista

Pomoc administracyjna-biurowa

Główny Specjalista

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Dział Współpracy ze Wspólnotami

Północna 9b, IV piętro

Kierownik

Główny Specjalista

Starszy Specjalista

Inspektor

Dział Zamówień Publicznych

Północna 9b, IV piętro

Kierownik

Inspektor

Izabela Baran-Kubiak
pokój nr 403
+48 32 615 50 30 wew. 420
izabela.kubiak@mznk.jaworzno.pl

Podinspektor

Główny Specjalista

Podinspektor

Dział Zieleni Miejskiej

ul. Inwalidów Wojennych 5 (Osiedle Stałe)

Kierownik, ogrodnik miejski

Inspektor

Pomoc administracyjna-biurowa

Podinspektor

Pomoc administracyjna-biurowa

Biuro Obsługi Mieszkańców I

ul. Matejki 24g, tel.: 32 745 10 50, wew. 435 - 439

Zgłaszanie awarii:

Awarie elektryczne, wod.-kan. oraz c.o. można zgłaszać osobiście w BOM I (ul. Matejki 24g) lub pod nr tel.:  32 745 10 50 wew. 436 lub 437 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 17:00.

Awarie elektryczne od poniedziałku do piątku po godz. 17 i w dni wolne od pracy pod nr tel.: 602 44 55 55.

Awarie wod.-kan. oraz c.o. od poniedziałku do piątku po godz. 17 i w dni wolne od pracy pod nr tel.:
601 46 47 21; 602 48 49 78.

Awarie wod.-kan. oraz c.o. w budynku przy ul. Północnej 9c od poniedziałku do piątku po godz. 17 i w dni wolne od pracy pod nr tel.: 604 239 733; 696 086 958.

Kierownik

Zastępca kierownika

Inspektor nadzoru

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Inspektor nadzoru

Inspektor nadzoru

Pomoc administracyjna-biurowa

Biuro Obsługi Mieszkańców II

ul. Jagiellońska 70, tel./fax: 032 617 72 80 wew. 440-443

Zgłaszanie awarii:

Awarie elektryczne, wod.-kan. oraz c.o. można zgłaszać osobiście w BOM II (ul. Jagiellońska 70) lub pod nr tel.: 32 617 72 80 wew. 440 lub 441 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 17:00.

Awarie elektryczne od poniedziałku do piątku po godz. 17:00 i w dni wolne od pracy pod nr tel.:
602 44 55 55; 600 55 75 55.

Awarie wod.-kan. oraz c.o. od poniedziałku do piątku po godz. 17:00 i w dni wolne od pracy pod nr tel.:
601 46 47 21; 602 48 49 78.

p.o. Kierownik

Inspektor

Inspektor

Główny Specjalista

Podinspektor

Podinspektor

Podinspektor

Pomoc administracyjna-biurowa

Biuro Obsługi Mieszkańców na Osiedlu Stałym

ul. Inwalidów Wojennych 5, tel.: 32 615 52 30

Biuro czynne w czwartek od 9:00 do 17:00 (w lipcu i sierpniu od 8:00 do 16:00).

Dział Gospodarki Cmentarzami

budynek administracyjny na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn

Kierownik

Inspektor

Podinspektor

Pomoc administracyjna-biurowa

Dział Przydziałów Mieszkań

Północna 9b, III piętro, pokoje nr 303 - 304

Kierownik

Specjalista

Pomoc administracyjna-biurowa

Pomoc administracyjna-biurowa

Podinspektor

Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych

Północna 9b, III piętro, pokój nr 309

Kierownik

Inspektor

Pomoc administracyjna-biurowa

Inspektor

Zmień rozmiar
Kontrast