2013

Etykiety na pojemniki

Niebawem do mieszkańców domów jednorodzinnych w Jaworznie trafią naklejki służące do ewidencji pojemników na odpady. Razem z naklejkami właściciele posesji otrzymają instrukcję oraz harmonogramy wywozu odpadów na przyszły rok. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie pojemniki na odpady komunalne

Przedświąteczne porządki

  Każdy z nas przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia stara się przygotować swój dom i nadać mu wigilijny klimat. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zadbał o świąteczne porządki na centralnym placu miasta. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych przygotowuje się do przejęcia

Choinka na rynku już ubrana

Zgodnie z tradycją na jaworznickim rynku stanęła bożonarodzeniowa choinka. W tym roku jednak jest to żywe drzewko, które ozdobił Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych.   Około 10-metrowej wysokości choinka stanęła na odnowionej płycie rynku już w ubiegłym tygodniu. Jest to świerk

Nasadzenia rekompensacyjne

Do połowy grudnia potrwa wycinka drzew na terenach gminnych. Jednocześnie pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w ramach rekompensaty przyrodniczej dla środowiska, wykonali nasadzenia nowych drzew w wybranych punktach miasta. Do ścięcia wytypowane zostały drzewa uschnięte i stare, których konary mogą

Nowe pojemniki na niepotrzebne leki

Przeterminowane leki uznawane są za odpady niebezpieczne i nie mogą trafiać na wysypiska śmieci. W Jaworznie przeterminowane środki farmaceutyczne można oddawać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz do pojemników, w które MZNK wyposażył wybrane apteki na terenie miasta.

Remonty pustostanów

Nakłady finansowe, jaki trzeba ponieść modernizując jeden pustostan nie są wcale małe. Wynika to z faktu, że prawie wszystkie kwalifikują się do kapitalnego remontu. Zaniedbane, często mocno zdewastowane pomieszczenia zamieniane są w estetyczne mieszkania. Jeszcze w tym roku zostaną wyremontowane

Wycinka drzew

Trwa wycinka drzew rosnących na terenach gminnych. Pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych wytypowali do wycinki drzewa, które stwarzają zagrożenie dla mieszkańców. Jednym z zadań MZNK jest dbanie o zieleń miejską w osiedlach, z wyłączeniem terenów prywatnych oraz pasa drogowego. W

Każdy z nas ma obowiązki

Zmiany w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach narzuciły na samorządy wiele nowych obowiązków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Trzeba jednak pamiętać, że właściciele i administratorzy nieruchomości również mają pewne obowiązki do wypełnienia.   Mieszkańcy często kierują do

Porządkujemy cmentarze komunalne

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych przygotowuje cmentarze komunalne na Wilkoszynie i w Szczakowej na odwiedziny bliskich przed zbliżającym się Świętem Zmarłych. Porządkowane są alejki cmentarne, wycinane suche drzewa, obsadzane rabaty i kwietniki.   Co roku przed Świętem Zmarłych mieszkańcy licznie odwiedzają

Zmień rozmiar
Kontrast