Wybierz dział:

Dyrekcja

Sekretariat dyrekcji, Północna 9b, IV piętro

Dyrektor

Tomasz Jewuła

zastępca dyrektora

Elżbieta Jach

zastępca dyrektora

Iwona Dubiel

Główny księgowy

Katarzyna Liszka

Dział Administracji i Informatyki

Północna 9b, III piętro

P.O. Kierownika

Inspektor

Podinspektor

Starszy referent

Podinspektor

Informatyk

Podinspektor

Kierownik

Dział Finansowo-Księgowy

ul. Północna 9b, IV piętro

Inspektor

Główny Specjalista

Główny Specjalista

Główny Specjalista

Główny Specjalista

Podinspektor

Dział gospodarki lokalowej

Północna 9b, IV piętro, III piętro

Kierownik

Katarzyna Dębosz – Kuś
pokój nr 408
+48 32 615 50 30 wew. 459
katarzyna.kus@mznk.jaworzno.pl

Zastępca Kierownika

Podinspektor

Inspektor

Inspektor

Podinspektor

Inspektor

Inspektor

Starszy Inspektor

Inspektor

Podinspektor

Pomoc Administracyjna-Biurowa

Dział Gospodarki Odpadami

Jaworzno ul. Galmany 1

Kierownik

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Specjalista

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Jaworzno ul. Górnośląska 39

Inspektor

Pomoc Administracyjna - Biurowa

Majster

Pomoc Administracyjna - Biurowa/Pracownik Gospodarczy

Dział Organizacji i Kadr

Północna 9b, IV piętro

Kierownik

Główny Specjalista

Inspektor

Inspektor

Pomoc Administracyjna - Biurowa

Pomoc Administracyjna - Biurowa

Sabina Mikołajczyk
sekretariat
+48 32 615 50 30
sabina.mikolajczyk@mznk.jaworzno.pl

Dział Rozliczeń

Północna 9b, IV piętro

Kierownik

Główny Specjalista

Główny Specjalista

Inspektor

Podinspektor

Pomoc administracyjna-biurowa

Inspektor

Podinspektor

Podinspektor

Dział Współpracy ze Wspólnotami

Północna 9b, IV piętro

Kierownik

Główny Specjalista

Główny Specjalista

Inspektor

Dział Zamówień Publicznych

Północna 9b, IV piętro

Kierownik

Główny Specjalista

Izabela Baran-Kubiak
pokój nr 403
+48 32 615 50 30 wew. 420
izabela.kubiak@mznk.jaworzno.pl

Podinspektor

Specjalista

Główny Specjalista

Dział Zieleni Miejskiej

ul. Inwalidów Wojennych 5 (Osiedle Stałe)

Kierownik, ogrodnik miejski

Starszy Inspektor

Specjalista

Podinspektor

Pomoc administracyjna-biurowa

Pomoc administracyjna-biurowa

Pomoc administracyjna-biurowa

Biuro Obsługi Mieszkańców I

ul. Matejki 24g, tel.: 32 745 10 50, wew. 435 - 439

Zgłaszanie awarii:

Awarie elektryczne, wod.-kan. oraz c.o. można zgłaszać osobiście w BOM I (ul. Matejki 24g) lub pod nr tel.:  32 745 10 50 wew. 436 lub 437 od poniedziałku do środy w godz. od 7:00 do 15:00, czwartek w godz. od 7.00 do 16.00, piątek w godz. od 7.00 do 14.00.

Awarie elektryczne od poniedziałku do środy po godz. 15:00, czwartek po godz. 16.00, piątek po godz. 14:00 i w dni wolne od pracy pod nr tel.: 602 44 55 55.

Awarie wod.-kan. oraz c.o. od poniedziałku do środy po godz. 15:00, czwartek po godz. 16.00, piątek po godz. 14:00 i w dni wolne od pracy pod nr tel.:
601 46 47 21; 602 48 49 78.

Awarie wod.-kan. oraz c.o. w budynku przy ul. Północnej 9c od poniedziałku do środy po godz. 15:00, czwartek po godz. 16.00, piątek po godz. 14:00 i w dni wolne od pracy pod nr tel.: 604 239 733; 696 086 958.

Kierownik

Zastępca kierownika

Inspektor nadzoru

Inspektor

Inspektor nadzoru

Inspektor nadzoru

Podinspektor

Pomoc administracyjna-biurowa

Pomoc administracyjna-biurowa

Pomoc Administracyjna - Biurowa

Biuro Obsługi Mieszkańców II

ul. Jagiellońska 70, tel./fax: 032 617 72 80 wew. 440-443

Zgłaszanie awarii:

Awarie elektryczne, wod.-kan. oraz c.o. można zgłaszać osobiście w BOM II (ul. Jagiellońska 70) lub pod nr tel.: 32 617 72 80 wew. 440 lub 442 od poniedziałku do środy w godz. od 7:00 do 15:00, czwartek w godz. od 7.00 do 16.00, piątek w godz. od 7.00 do 14.00.

Awarie elektryczne od poniedziałku do środy po godz. 15:00, czwartek po godz. 16.00, piątek po godz. 14:00 i w dni wolne od pracy pod nr tel.: 602 445 555.

Awarie wod.-kan. oraz c.o. od poniedziałku do środy po godz. 15:00, czwartek po godz. 16.00, piątek po godz. 14:00 i w dni wolne od pracy pod nr tel.: 601 46 47 21, 697 091 133.

p.o. Kierownik

Z-ca Kierownika

Inspektor nadzoru

Starszy Inspektor

Starszy Inspektor

Inspektor

Pomoc Administracyjna-Biurowa

Biuro Obsługi Mieszkańców na Osiedlu Stałym

ul. Inwalidów Wojennych 5, tel.: 32 615 52 30

Biuro czynne w czwartek od 7:00 do 16:00.

Dział Gospodarki Cmentarzami

Budynek administracyjny na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn

Kierownik

Inspektor

Inspektor

Podinspektor

Pomoc Administracyjna - Biurowa

Dział Przydziałów Mieszkań

Północna 9b, III piętro

Kierownik

Natalia Getinger
pokój nr 305
natalia.getinger@mznk.jaworzno.pl

Podinspektor

Monika Urban
pokój nr 304
monika.urban@mznk.jaworzno.pl

Inspektor

Monika Koźmin
pokój nr 304
monika.kozmin@mznk.jaworzno.pl

Starszy referent

Ewelina Kasprzyk
pokój nr 303
ewelina.kasprzyk@mznk.jaworzno.pl

Specjalista

Anna Nowak-Pawłowska
pokój nr 303
anna.nowak-pawlowska@mznk.jaworzno.pl

Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych

Północna 9b, III piętro, pokój nr 309

Kierownik

Inspektor

Starszy Specjalista

Podinspektor

Zespół ds. Sprawozdawczości i Zagospodarowania Odpadów

43-600 Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 5

Kierownik

Anna Gut – Socha

anna.gut@mznk.jaworzno.pl

Inspektor

Inspektor