Umowa na budowę PSZOK podpisana

Umowa na budowę PSZOK podpisana

Dyrektor MZNK podpisał umowę na budowę Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt powstanie przy ulicy Górnośląskiej na Górze Piasku.

PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy mogą pozbyć się wszelkiego rodzaju odpadów, które nie powinny być wyrzucane do kontenerów. W takim punkcie przyjmowane są między innymi przeterminowane lekarstwa, puste opakowania po lakierach i innych środkach chemicznych, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
Aktualnie Jaworzno nie posiada własnego punktu. Jaworznianie mogą problematyczne odpady oddawać w PSZOK-u, który prowadzi firma MPO na podstawie umowy z gminą. Ale w tym roku się to zmieni. Dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych dzisiaj podpisał umowę z firmą budowlaną, która będzie wykonawcą gminnego PSZOK-u. Punkt powstanie przy ul. Górnośląskiej na Górze Piasku.
– W ubiegłym roku w spotkaliśmy się z mieszkańcami dzielnicy. Zorganizowaliśmy również wyjazd do podobnego punktu w Warcie, gdzie przedstawiciele mieszkańców Góry Piasku mogli zobaczyć jak takie miejsce wygląda i funkcjonuje. Myślę, że to rozwiało wszelkie obawy i wątpliwości mieszkańców – mówi dyrektor MZNK Tomasz Jewuła.
Mieszkaniec, który zdecyduje się przekazać selektywnie zebrane odpady np. stare opony, świetlówki, starą odzież przy wjeździe do punktu zostanie poproszony o okazanie jakie odpady ma zamiar oddać oraz zważenie przywiezionych odpadów na wadze samochodowej. Następnie będzie mógł umieścić poszczególne odpady w odpowiednio przystosowanych do tego urządzeniach tj. zamykanych blaszakach, kontenerach lub pojemnikach. Przy wyjeździe samochód ponownie zostanie zważony, a mieszkaniec potwierdzi oddanie odpadów.
Ograniczona ilość miejsca  na terenie PSZOK-u nie pozwala na dłuższe przetrzymywanie odpadów, dlatego nie będą na nim składowane, tylko po uzbieraniu odpowiedniej ilości transportowane do instalacji recyklingu i odzysku.
– Przy PSZOK-u planowane jest utworzenie ścieżki edukacyjnej, na której pracownicy Działu Gospodarki Odpadami MZNK będą organizować lekcje ekologiczne. To kontynuacja naszych działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i związanych z segregowaniem odpadów oraz recyklingiem – mówi zastępca dyrektora MZNK Zbigniew Krepel.
Wykonawcą gminnego PSZOK-u jest spółka Inveko z Libiąża. Koszt budowy punktu wyniesie nieco ponad 1,5 mln złotych. Prace budowlane powinny zakończyć się w listopadzie br.

Zmień rozmiar
Kontrast