Odpady komunalne|

Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami jest dla wszystkich procesem niezwykle trudnym, budzącym wiele obaw i wątpliwości. Sam okres przejściowy związany z wymianą pojemników, to ogromne wyzwanie logistyczne i organizacyjne dla gmin oraz przedsiębiorców. W tym miesiącu Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych rozstrzygnął przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z terenu Jaworzna. Od 1 lipca br. zadaniem tym będzie zajmowało się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. Co to oznacza dla mieszkańców w kwestii odbioru odpadów?

Wiele osób pyta, jak będzie przebiegała wymiana pojemników na odpady. Zgodnie z umową Wykonawca ma obowiązek wyposażyć domy i bloki w pojemniki na odpady zmieszane oraz worki na odpady podlegające segregacji. Wymiana pojemników rozpoczęła się w minioną sobotę.

Zabudowa jednorodzinna – domy

  • Dla mieszkańców, którzy do tej pory obsługiwani byli przez MPO Sp. z o. o. i wnioskowali o przydział pojemników na odpady o tej samej pojemności nic się nie zmienia. W najbliższym czasie firma dostarczy do domów harmonogramy wywozu odpadów oraz worki na odpady podlegające segregacji.
  • Mieszkańcy, od których MPO Sp. z o. o. do tej pory odbierało odpady, ale wnioskowali o przydział większej liczby pojemników, bądź o innej pojemności niż posiadane obecnie – Wykonawca w pierwszej kolejności dostarczy pojemniki oraz worki do tych nieruchomości, z których według ustalonego harmonogramu odpady mają być odebrane najwcześniej. W najbliższym czasie firma dostarczy również do domów harmonogramy wywozu odpadów.
  • Mieszkańcy, od których do tej pory odpady odbierały inne firmy – w pierwszej kolejności pojemniki oraz worki na odpady podlegające segregacji zostaną dostarczone do domów, które do tej pory obsługiwały inne firmy. Niektóre firmy wystosowały już do swoich klientów pisma z wyjaśnieniem, jak będzie przebiegało zdawanie ich pojemników (więcej na ten temat w artykule “ALBA w sprawie pojemników”.). W najbliższym czasie MPO Sp. z o. o. dostarczy również harmonogramy wywozu odpadów.

 

Zabudowa wielorodzinna – bloki

  • Stanowiska kontenerowe, z których do tej pory odpady odbierały inne firmy – Wykonawca obecnie ustala terminy wymiany pojemników. Aby mieszkańcy jak najmniej odczuli uciążliwości związane ze zmianą systemu w ciągu jednego dnia firma, która do tej pory obsługiwała dane stanowisko, zabierze swoje kontenery, a MPO ustawi swoje razem z pojemnikami na odpady podlegające segregacji.
  • Stanowiska kontenerowe, z których do tej pory odpady odbierało MPO – na tych stanowiskach bez zmian – pozostają kontenery MPO Sp. z o. o. Jeśli po dokładnym przeliczeniu liczby mieszkańców korzystających z danego stanowiska będzie potrzeba zmiany liczby kontenerów, firma je dostawi lub odbierze.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. zapewnia, że wszystkie zmiany będzie starało się przeprowadzić jak najsprawniej, aby zminimalizować związane z tym utrudnienia dla mieszkańców Jaworzna. Prosimy jednak o wyrozumiałość. W najbliższych tygodniach będziemy publikować kolejne informacje i komunikaty dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami na stronach www.mznk.jaworzno.pl oraz www.jaworzno.pl.

 

Harmonogramy wywozu

Wykonawca przygotował również harmonogram odbioru odpadów komunalnych z domów jednorodzinnych obowiązujący w okresie od lipca do grudnia 2013 roku z uwzględnieniem poszczególnych dzielnic Jaworzna. W harmonogramach zawarta jest informacja o mobilnych punktach zbierania odpadów, w których mieszkańcy będą mogli oddawać odpady problemowe: lekarstwa, zużyte baterie, drobny sprzęt elektroniczny, opony.
Harmonogramy dostępne są w załączniku poniżej oraz na stronie MPO Sp. z o. o.: http://www.veolia-es.pl/pl/harmonogramy/slaskie

Wywozy z firm będą dopasowane do harmonogramów z posesji prywatnych zgodnie z ustaloną i podaną częstotliwością. Jeżeli częstotliwość ma być częstsza, będzie to indywidualnie ustalone z klientem. Wywozy z zabudowy wielorodzinnej (bloki) odbywać się będą na niezmienionych zasadach, czyli codziennie, a w mniejszych wspólnotach według częstotliwości uzgodnionej wcześniej z administratorami.

***

W ostatnich dniach wśród mieszkańców pojawiła się plotka, że teraz wszyscy muszą podpisać umowę na odbiór odpadów z firmą MPO Sp. z o.o. Dementujemy tą informację. Od 1 lipca 2013 roku gminy ustawowo stają się podmiotami odpowiedzialnymi za odpady – mają za zadanie zorganizować odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wdrożeniem i kierowaniem nowym systemem gospodarowania odpadami w Jaworznie zajmuje się Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Od lipca mieszkańcy nie będą podpisywać umów z firmą śmieciową. Będą płacić jednakową miesięczną stawkę gminie w wysokości 11 zł od osoby miesięcznie w przypadku segregowania odpadów oraz 14 zł od osoby miesięcznie w przypadku niesegregowania odpadów.

Comments are closed.