Odpady komunalne|

Pojemniki na odpady dla zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej dostarcza MPO Sp. z o. o. – firma zajmująca się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w Jaworznie. Natomiast przedsiębiorcy i instytucje muszą sami zaopatrzyć się w pojemniki.

W Jaworznie systemem gospodarki odpadami komunalnymi, oprócz mieszkańców objęte są także firmy i instytucje. W przeciwieństwie do mieszkańców bloków i domów prywatnych przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji działających na terenie miasta muszą sami zadbać o wyposażenie swoich nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane oraz worki lub pojemniki do segregacji, jeśli taki sposób zbiórki zadeklarowali.
W związku z licznymi pytaniami firma wyłoniona w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Jaworzna – MPO Sp. z o. o. – przygotowała cennik dzierżawy pojemników i kontenerów dla firm i instytucji.

Przypominamy również, że MPO ustaliło harmonogram odbioru odpadów z posesji prywatnych. Wywozy z firm i instytucji będą dopasowane do harmonogramów z posesji prywatnych, zgodnie z ustaloną i podaną częstotliwością. Jeżeli częstotliwość ma być częstsza, będzie to indywidualnie ustalone z klientem.

Comments are closed.