Odpady komunalne|

Przeterminowane leki uznawane są za odpady niebezpieczne i nie mogą trafiać na wysypiska śmieci. W Jaworznie przeterminowane środki farmaceutyczne można oddawać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz do pojemników, w które MZNK wyposażył wybrane apteki na terenie miasta.

Zbudowane z szeregu związków chemicznych leki po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Części składowe leków stanowią środki szkodliwe lub trucizny, które są groźne dla organizmu ludzkiego. Są też szkodliwe dla środowiska, ponieważ pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe, a przedostając się do wód lub gleb potrafią je skazić na dziesięciolecia. Niepotrzebnych leków nie należy także wrzucać do toalety. Oczyszczalnie nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że atakujące nas bakterie i wirusy stają się coraz odporniejsze.

W Jaworznie odpady farmaceutyczne można nieodpłatnie oddawać w wybranych aptekach. Leki z aptek odbiera firma wyspecjalizowana w utylizacji odpadów medycznych i farmaceutycznych. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych wyposażył trzy apteki w specjalne pojemniki na przeterminowane leki. Są to następujące punkty:
– Apteka Górnicza przy ul. Gwarków 1 w Centrum,
– Apteka Mg Farm przy Al. Tysiąclecia 2-14 na Osiedlu Stałym,
– Apteka Mediq przy ul. Grunwaldzkiej 64 (pojemnik trafi do apteki w ciągu najbliższych dni).

Wcześniej w pojemnik na przeterminowane leki została także wyposażona Apteka Blisko Ciebie przy ul. Grunwaldzkiej 240a na Leopoldzie.

Cały czas odpady farmaceutyczne można oddawać w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Martyniaków 8, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00 oraz w sobotę w godzinach 10.00 – 16.00 lub w mobilnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które raz w miesiącu funkcjonują w wybranych miejscach na terenie Jaworzna, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej MZNK.

Comments are closed.