Nieruchomości|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zaprasza do licytacji stawek czynszu stanowisk przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej przy Cmentarzu Komunalnym Szczakowa.

 

Stanowiska znajdujące się w pobliżu cmentarzy komunalnych stanowią dogodne miejsce do prowadzenia całorocznej działalności handlowej. Oferta dotyczy dzierżawy trzech takich stanowisk usytuowanych w pobliżu Cmentarza Komunalnego Szczakowa. Każde stanowisko ma powierzchnię 25 metrów kwadratowych. Oferta dzierżawy dotyczy okresu od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku.

Licytacja stawek czynszu będzie przebiegała zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Dyrektora MZNK, który jest dostępny na stronie internetowej MZNK: www.mznk.grafcon.pl, w siedzibie MZNK przy ul. Północnej 9b oraz w administracji cmentarzy komunalnych na cmentarzu Wilkoszyn.

Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 150,00 zł za każde stanowisko handlowe, o dzierżawę którego oferent się ubiega, w terminie do dnia 17 marca 2014 roku, na rachunek bankowy MZNK oraz złożenie wymaganych dokumentów.

Licytacje stanowisk odbędą się 18 marca 2014 roku w siedzibie MZNK (Jaworzno ul. Północna 9b) o godzinie 9.00. Serdecznie zapraszamy.

Comments are closed.