Zieleń miejska|

W tym roku koszenie terenów gminnych rozpoczęło się jeszcze wcześniej niż w poprzednich latach. Kosiarze MZNK najpierw zajęli się trawnikami w centrum i stopniowo odwiedzają pozostałe dzielnice Jaworzna.

 

Utrzymanie gminnych terenów zielonych to jedno z zadań Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym już w ubiegłym tygodniu rozpoczęło się koszenie trawników na terenach zieleni urządzonej oraz osiedlowej.
Prace wykonuje własnymi siłami Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu w 2013 roku na koszeniu trawy i przycinaniu żywopłotów udało się zaoszczędzić 46 tys. zł. MZNK wyposażył pracowników sezonowych zajmujących się koszeniem w narzędzia oraz w środki ochrony osobistej.

Przyjęty w ubiegłym roku sposób utrzymania terenów gminnych pozwolił na skoszenie trawników oraz przycięcie żywopłotów o większej powierzchni niż w latach wcześniejszych, przy mniejszych wydatkach na ten cel – tłumaczy Barbara Kawala, kierownik Działu Zieleni Miejskiej MZNK.

Pracownicy MZNK będą w nadchodzących dniach zajmowali się koszeniem terenów gminnych we wszystkich dzielnicach Jaworzna.

Comments are closed.