Odpady komunalne|

Radni przyjęli nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie ma w związku z tym potrzeby powtórnego składania deklaracji. Od 22 maja będzie także możliwość przesyłania e-deklaracji za pośrednictwem internetu.
Nowe deklaracje zostały mocno uproszczone, zawierają jedynie zestaw najważniejszych informacji potrzebnych do identyfikacji nieruchomości oraz jej właściciela i naliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała wprowadzająca nowy wzór deklaracji wchodzi w życie z dniem 22 maja 2014 roku. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w związku ze zmianą wzoru deklaracji nie ma obowiązku powtórnego składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracje złożone na drukach starego wzoru nie tracą ważności.

Dopiero osoby, które od 22 maja br. będą składały pierwszą deklarację lub korektę deklaracji powinny to robić korzystając z nowych druków. Dla przypomnienia – korektę deklaracji należy złożyć w każdym momencie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość zadeklarowanej opłaty, czyli np. narodziny dziecka, śmieć osoby, zmiana miejsca zamieszkania czy oddanie do użytku nowo wybudowanego domu.

Od 22 maja pojawia się również możliwość przesłania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem portalu e-deklaracje Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie. To szczególne ułatwienie przede wszystkim dla właścicieli nieruchomości np. budynków wielorodzinnych, którzy często muszą składać korekty deklaracji. Dzięki e-deklaracjom nie będą musieli za każdym razem korekt załatwiać osobiście w Dziale Gospodarki Odpadami MZNK, tylko z własnego biura.

W celu skorzystania usługi elektronicznych deklaracji konieczna jest rejestracja wstępna konta na stronie http://e.mznk-jaworzno.pl oraz akceptacja regulaminu korzystania z portalu e-deklaracje MZNK.

 

Comments are closed.