Odpady komunalne|

Wypełnianie worków na śmieci popiołem z pieca nie jest dobrym pomysłem – przekonuje MZNK w Jaworznie. Przepełnione i za bardzo obciążone worki mogą się rozerwać, dlatego popiół lepiej wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane.

 

Zasady gospodarki odpadami jasno stwierdzają, że popiół z pieców domowych może być wyrzucany do pojemników na odpady zmieszane. Należy przy tym przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Popiół przed wyrzuceniem musi być wygaszony i wystudzony do takiej temperatury, aby nie spowodował zniszczenia pojemnika lub zapalenia się jego zawartości.
W ostatnim czasie odnotowywanych jest sporo przypadków wystawiania przez mieszkańców czarnych worków na odpady zmieszane, w których znajduje się popiół. MZNK prosi, aby ten rodzaj odpadu wrzucany był głównie do pojemnika na odpady zmieszane. Dopiero w przypadku braku miejsca w kontenerze popiół można umieszczać w czarnych workach oznakowanych logo MZNK.
– Mieszkańcy często wystawiając worki z popiołem wypełniają go do pełna, co powoduje, że podczas próby odbioru worek ulega zniszczeniu, a cała jego zawartość rozsypuje się na chodniku lub ulicy. Prosimy o racjonalne wykorzystanie worków na odpady. Mocno obciążone worki, co do których istnieje podejrzenie rozerwania i wysypania się zawartości mogą nie zostać odebrane – mówi Agnieszka Sala z Działu Gospodarki Odpadami MZNK w Jaworznie.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów ilość pojemników przypadająca na osoby zamieszkujące daną nieruchomość wynosi:

1) 1-2 osoby – jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3
2) 3-4 osoby – dwa pojemniki o pojemności 0,12 m3 lub jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3
3) 5-6 osób – trzy pojemniki o pojemności 0,12 m3 lub jeden pojemnik 0,24 m3 i jeden pojemnik 0,12 m3
4) powyżej 6 osób – jak w pkt 3 oraz dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3 na każde kolejne dwie osoby lub jeden pojemnik 0,24 m3 na każde kolejne cztery osoby
5) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych urządzenia o objętości 0,12 m3 na rodzinę

Comments are closed.