Nieruchomości|

Kolumbarium to miejsce służące do pochówku urn z prochami zmarłych. W ubiegłym roku MZNK wybudował pierwsze kolumbarium w Jaworznie. Powstało na cmentarzu komunalnym w Szczakowej. Do tej pory w kolumbarium odbył się trzy ceremonie pogrzebowe.
Zgodnie z projektem wybudowanych zostało pięć wolnostojących kolumbariów z niszami na urny. W każdym jest 18 nisz, a w każdej z nich mogą być złożone dwie urny. Nisze zamykane są płytami granitowymi. Kolumbarium usytuowane jest przy wejściu bocznym na cmentarz w Szczakowej, od strony ulicy Jaworowej.
W tym roku Rada Miejska ustaliła wysokość opłat za usługi związane z pochówkiem w kolumbarium komunalnym. W skład opłaty wchodzi wykonanie napisu na płycie granitowej zamykającej niszę urnową. Rodzina zmarłego, która chce aby pochówek został przeprowadzony w kolumbarium, w trakcie załatwiania związanych z tym formalności ustala treść epitafium.
– Wszystkie napisy na płytach, wykonane są w takim samym stylu, to znaczy ta samą czcionką o jednakowych wymiarach. Chcemy zachować spójność i jednakowy wygląd całego kolumbarium – wyjaśnia Piotr Jamróz rzecznik MZNK w Jaworznie.
Wszelkich informacji na temat pochówku w kolumbarium komunalnym udziela Dział Gospodarki Cmentarzami MZNK.

Comments are closed.