Odpady komunalne|

Na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie został opublikowany nowy harmonogram odbioru odpadów.

W 2016 i 2017 roku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców Jaworzna będzie zajmowała się spółka MPO. Podobnie jak do tej pory do obowiązków firmy będzie należało także prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Martyniaków 8, odbiór przeterminowanych leków w wybranych aptekach oraz zaopatrzenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki na odpady.
Harmonogram będzie dostępny na stronie internetowej MZNK w dziale poświęconym odpadom komunalnym.

 

Comments are closed.