Odpady komunalne|

W ubiegłym tygodniu pracownicy firmy MPO odbierający odpady na Osiedlu Tadeusza Kościuszki znaleźli obok stanowiska kontenerowego przy ulicy Nałkowskiej sporą ilość gruzu pochodzącego najprawdopodobniej z remontu mieszkania. Odpady budowlane były także w kontenerze na śmieci zmieszane.
Mimo obowiązujących w Jaworznie od kilku lat zasad odbioru gruzu o podobnych sytuacjach pracownicy firmy MPO informują Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych co jakiś czas. – Takie zdarzenia zgłaszamy zawsze Straży Miejskiej. Informujemy także administratora budynku do którego należy stanowisko kontenerowe. Zwykle odpady usuwa administrator. – mówi Agnieszka Brania kierownik Działu Gospodarki Odpadami MZNK.
W tym miejscu po raz kolejny trzeba przypomnieć, że gruz to osobna frakcja odpadów. Nie wolno wrzucać ich do pojemników służących do segregacji ani do kontenerów lub pojemników na odpady zmieszane. Są dwa sposoby na pozbycie się odpadów remontowych. Piszemy o nich poniżej.

Darmowy odbiór gruzu w GPSZOK
W ramach uiszczanej co miesiąc opłaty za gospodarowanie odpadami każdy mieszkaniec Jaworzna może oddać bez ponoszenia dodatkowych kosztów do 300 kilogramów gruzu na rok. To oznacza, że w przypadku przeprowadzania remontu w gospodarstwie domowym zamieszkanym przez 3-osobową rodzinę masa odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które będą odebrane bezpłatnie wynosi 900 kg rocznie.
W celu bezpłatnego oddania odpadów rozbiórkowych i budowlanych należy je dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK), który znajduje się przy ulicy Martyniaków 8. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 10:00 do 16:00.

Płatny odbiór gruzu
Jeżeli mieszkaniec nie ma możliwości oddania gruzu bezpośrednio w GPSZOK (np. nie chce samodzielnie dowozić odpadów lub wykorzystał roczny limit), wówczas również może skorzystać z usługi płatnej. Pojemniki, kontenery lub worki na ten rodzaj odpadów odbierane są w takim przypadku bezpośrednio z nieruchomości za opłatą określoną przez Radę Miejską w Jaworznie.
Aby skorzystać z tej usługi należy złożyć stosowny wniosek do Działu Gospodarki Odpadami MZNK, który znajduje się przy ul. Inwalidów Wojennych 5 w Jaworznie (Osiedle Stałe). Na podstawie wniosku zostanie przygotowana umowa, po zawarciu której w ustalonym terminie zostanie podstawiony i odebrany pojemnik na odpady budowlane i rozbiórkowe.

Szerzej na temat odbioru odpadów budowlanych można przeczytać w artykule na stronie internetowej MZNK w Jaworznie: www.mznk.grafcon.pl, w dziale poświęconym Odpadom Komunalnym (zakładka Gruz). W tym miejscu można znaleźć cennik odbioru gruzu, sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi takimi jak eternit i azbest oraz odpadami pozostałymi po wymianie okien i drzwi.

Comments are closed.