Nieruchomości|

W 2017 roku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie realizuje 12 projektów wybranych przez mieszkańców w Jaworznickim Budżecie Obywatelskim. Rozpoczynają się prace planistyczne. W ubiegłym roku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zrealizował sześć projektów Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. W kolejnych dzielnicach powstały nowe place zabaw i inne inwestycje, które wybrali mieszkańcy. W 2017 roku MZNK realizuje aż 12 projektów, które wygrały w rejonach konsultacyjnych JBO. Dwa z nich zostały przeniesione z ubiegłego roku.

Na Dąbrowie Narodowej zostanie zrealizowany projekt pani Doroty Guja: „Rodzinny plac zabaw z siłownią zewnętrzną – doposażenie placu zabaw i siłowni w dodatkowe atrakcje przy ul. Długoszyńskiej”. Koszt zadania to 35 000,00 zł. Zadanie ma obejmować zabudowę karuzeli talerzowej, huśtawki sznurowej, tablicy z regulaminem, stojaka na rowery. Na spotkaniu z wnioskodawcą ustalono, że w pierwszej kolejności należy zabudować ww. urządzenia zabawowe, a z pozostałych środków ze względów bezpieczeństwa wykonać ogrodzenie placu zabaw. Ogrodzenie powinno posiadać bramę wjazdową oraz dwie bramki.

Mieszkańcy Ciężkowic wybrali projekt pana Adriana Majewskiego pod nazwą „Stworzenie Mini Centrum rekreacyjno – kulturalnego, zagospodarowanie skweru przy ul. Ks. A. Mroczka 51, 49”. Szacunkowa wartość wynosi 75 000,00 zł. W marcu odbyło się spotkanie w sprawie realizacji zadania. Na spotkaniu ustalono, że w roku 2017 zostanie zlecone wykonanie opracowania projektu na zagospodarowanie terenu i wyposażenie w elementy małej architektury takie jak ławki, stoliki do gry w szachy oraz zabudowę ekranów od strony sąsiedniej działki, które jednocześnie należy wykorzystać jako tablice do rysowania. Pozostałe środki finansowe zostaną przesunięte na realizację zadania na 2018 rok.  

W Jeleniu MZNK zrealizuje projekt pani Anny Łyszczek „Plac zabaw przy zegarze słonecznym – przy ul. Celników”. Wartość zadania wynosi 75 000,00 zł. W skład wyposażenia placu wchodzi: karuzela tarczowa, huśtawka z siedziskiem, bujak sprężynowy, domek drewniany, piaskownica, zjazd linowy, nawierzchnia z płyt bezpiecznych. Plac zostanie ogrodzony, wyposażony w ławki, stoliki i kosze. W styczniu br. odbyło się spotkanie w sprawie lokalizacji placu zabaw oraz przeprowadzenia pielęgnacji drzew i krzewów w rejonie planowanej zabudowy urządzeń zabawowych. MZNK zlecił wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla tego zadania.

Na Skałce MZNK zrealizuje projekt pana Sebastiana Pyci „Osiedle Skałka-strefa sportu i rekreacji – siłownia zewnętrzna, oświetlenie + monitoring”. Wartość zadania wynosi 53.945,00 zł. W sprawie realizacji II etapu zadania, tj. wykonanie oświetlenia, lokalny monitoring placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej odbyło się na początku marca br. spotkanie z przedstawicielem zarządu WMN przy
ul. Insurekcji Kościuszkowskiej 66 celem sprawdzenia możliwości podłączenia zasilania oświetlenia ze złącza TAURON w tym budynku.

W Byczynie MZNK zrealizuje projekt pana Henryka Głowackiego i pana Jana Domagały „Park zabaw + siłownia pod chmurką przy LKS Zgoda Byczyna”. Wartość zadania wynosi 75 000,00 zł. Zadanie obejmuje  budowę placu zabaw, w skład w którego będą wchodzić: zestaw zabawowy dla dzieci, huśtawka 2- stanowiskowa, huśtawka dla dorosłych, karuzela talerzowa, kosze na śmieci 2 szt., ławki 2 szt., stojak na rowery 1 szt. Siłownia obejmuje następujące urządzenia: biegacz, wahadło, wyciskacz siedzący – praca nożna, trenażer nóg. Wszystkie urządzenia zostaną posadowione na bezpiecznym podłożu, jego rodzaj zostanie uzgodniony z wnioskodawcą. Zakres wyposażenia został już ustalony z wnioskodawcą. Cały kompleks placu zabaw zostanie odgrodzony od terenu siłowni metalowymi panelami ogrodzeniowymi z dwoma furtkami wejściowymi. MZNK zlecił wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla tego zadania.

Kolejny projekt to „Teren rekreacyjny dla dzieci na skrzyżowaniu ul. Jarzębinowej i Wrzosowej” na Pszczelniku. Wnioskodawcy projektu to pan Mateusz Wrona i pan Marek Nowak. Koszt zadania: 75 000,00 zł. Plac zabaw dla dzieci starszych i młodszych. W wyposażenie wchodzą: urządzenie typu bujak, karuzela tarczowa, huśtawka 2–stanowiskowa,  piaskownica, zestaw z wieżą, zjeżdżalnią, mostem, drabinką skośną, ścianką wspinaczkową i zjazdem rurowym.  Plac będzie ogrodzony, wyposażony w ławki i kosze. MZNK zlecił wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla tego zadania.

Dwa projekty będą realizowane w dzielnicy Szczakowa. Pierwszy zaproponowany przez pana Ryszarda Kosińskiego „Rewitalizacja parku kolejowego – skweru przy ul. Kolejarzy w Szczakowej” za kwotę 94 428,26 zł został przeniesiony z roku ubiegłego. W 2016 roku nie wykorzystano w całości środków finansowych na w/w zadanie i zaproponowano przesunięcie ich na realizację zadania w 2017 r. w celu zakończenia inwestycji. Drugi projekt to „Napowietrzna rozrywka umysłowa dla młodzieży oraz miejsce integracji osób starszych – montaż urządzeń do gier przy ul. Cichej”. Koszt zadania wynosi 75 000,00 zł. Wnioskodawczynie projektu to pani Patrycja Wanat i pani Agnieszka Orawska. W lutym br. odbyło się spotkanie z wnioskodawcami projektu. Wybrano firmę, która zajmie się opracowaniem projektu budowlanego związanego z zagospodarowaniem terenu w urządzenia małej architektury.
 
Na Niedzieliskach będą realizowane projekty Plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna „pod chmurką” w okolicy SP 3 (koszt zadania: 75 000,00 zł, wnioskodawczynie: pani Agnieszka Lesiak i pani Agnieszka Stach) oraz „Jaworzno – miasto ośmiu rynków” (wnioskodawcą jest pan Przemysław Wirski). W marcu br. odbyło się spotkanie z wnioskodawcami w/w zadań, na którym uzgodniono ogólne założenia realizacji, tj. teren rynku i placu zabaw z siłownią zewnętrzną stanowić mają jedną całość, która ma zostać ogrodzona przynajmniej z jednej strony, tak aby nie wchodziły na nią zwierzęta. Powstanie oświetlenie solarne placu zabaw i rynku. Zostanie posadzona zieleń łatwa w utrzymaniu, a od strony północnej (drukarnia) zieleń wysoka np. tuje. Chodniki zostaną zaprojektowane z nowoczesnych płyt chodnikowych.
Plac zabaw powinien być wyposażony w urządzenia zabawowe, w tym jedno lub dwa urządzenia wielofunkcyjne, trzy urządzenia mniejsze np. karuzela, huśtawka, urządzenia siłowni zewnętrznej podwójne dwa lub trzy oraz urządzenia małej architektury, tj. ławki, kosze, stojak na rowery, tablica informacyjna. Pod urządzeniami zabawowymi zostanie wykonana powierzchnia bezpieczna.
Zagospodarowanie „Rynku” powinno zawierać następujące elementy: altany 2 szt., stoliki podwójne      z ławkami do gry w szachy, miejsca pod inne funkcje np.: grill, zegar słoneczny, tablice informacyjne (historia dzielnicy), obelisk z symbolem dzielnicy „Niedzieliska”, stojaki na rowery, uchwyt na psa, trzy bramy, siedziska typu amfiteatralnego, słupek z kierunkowskazami oraz tablicę z napisem PRZSTANEK –  NIEDZIELISKA.

Ostatnie dwa projekty realizowane przez MZNK to „Modernizacja nasypu przy targowisku w dzielnicy Podłęże”, zaproponowany przez wnioskodawców: panią Krystynę Stachelczyk i panią Jadwigę Grzybek. Szacunkowe koszty zadania to 75 000,00 zł. Zadanie przewiduje: zagospodarowanie i ukształtowanie nasypu, wykonanie murków oporowych z kamienia, wykonanie małej sceny z ławkami, zamontowanie stanowisk (ławostół) do gry w szachy i piłkarzyki, wybrukowanie terenu pod ławkami i stołami do gry, ogrodzenie terenu. MZNK zlecił wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla tego zadania.
Kolejny projekt w tej dzielnicy został przeniesiony z roku ubiegłego. “Centrum gier i relaksu w dzielnicy Podłęże” – zagospodarowanie terenu w pobliżu pasażu handlowego Manhattan Podłęże oraz przedszkola. Szacunkowe koszty zadania to 150 000,00 zł. Zaproponowany przez wnioskodawców panią Krystynę Stachelczyk oraz pana Zbigniewa Zwierzyńskiego projekt przewiduje wybudowanie strefy rekreacyjnej wyposażonej między innymi w betonowe tory do gry w minigolfa.

Comments are closed.