Nieruchomości|

Gmina od kilku lat realizuje program wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez modernizację remiz. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w latach 2015-2017 wykonał modernizacje i remonty w budynkach OSP. Prace poprzedzone były spotkaniami z przedstawicielami strażaków w celu ustalenia zakresu potrzebnych do wykonania w budynkach robót. Opracowano również niezbędne projekty i dokumentację techniczną planowanych inwestycji.

Systemy alarmowe

Specjalistyczny sprzęt używany przez strażaków jest bardzo cenny, służy do ratowania życia i dobytku. W 2016 roku zapadła decyzja o uzbrojeniu wszystkich jaworznickich remiz w systemy alarmowe. Strażnice OSP Długoszyn, OSP Osiedle Stałe, OSP Ciężkowice, OSP Dąbrowa Narodowa, OSP Byczyna i OSP Jeleń zostały wyposażone w centrale alarmowe, czujniki ruchu, sygnalizatory akustyczne, zestawy kamer i pozostałe elementy wyposażenia, które będzie odstraszać potencjalnych włamywaczy. Inwestycja kosztowała ponad 35 tysięcy złotych.

Ochotnicza Straż Pożarna Długoszyn, ul. Dąbrowskiego 19
W 2015 roku wybudowano garaż dla samochodu pożarniczego oraz wyremontowano plac manewrowy przy budynku remizy. Natomiast w 2016 roku przeprowadzony został remont wewnątrz remizy: malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach, dostosowanie pomieszczenia kuchennego do potrzeb strażaków, przebudowa pomieszczenia magazynowego i szatni, uzupełnienie płytek ceramicznych. W garażach została wymieniona posadzka i wykonano pokrycie drewniane kanału. Łącznie na prace w OSP Długoszyn przeznaczono ponad 370 tys. zł.

Ochotnicza Straż Pożarna Osiedle Stałe, ul. Inwalidów Wojennych 5
W 2015 roku MZNK wykonał adaptacje pomieszczeń po stolarni dla remizy. Natomiast rok później dokończono remont instalacji elektrycznej, wykonano część posadzek wraz z przygotowaniem podłoża, wykończono w całości jeden węzeł sanitarny (wymalowano ściany i sufity, wykonano montaż płytek ceramicznych, posadzki, drzwi oraz armaturę wodno – kanalizacyjną). W 2017 roku przeprowadzono roboty malarskie, tynkarskie, murarskie, wykonano sufity, montaż płytek ceramicznych, urządzeń sanitarnych, roboty posadzkowe i inne prace wykończeniowe. Koszty prac remontowych w remizie wyniosły blisko 550 tys. złotych.

Ochotnicza Straż Pożarna Byczyna, ul. Kaczeńców 1
W 2015 roku został wykonany projekt budowlany dla zadania związanego z termomodernizacją budynku,   remont pomieszczeń na pierwszym piętrze: m.in. wymiana instalacji, malowanie ścian i sufitów, naprawa posadzki jednej z klatek schodowych, wymiana okien i drzwi oraz ocieplenie frontowej ściany. Wymiana kotła  centralnego ogrzewania.
Natomiast w roku 2016 wykonano kolejny etap termomodernizacji remizy – docieplenie ściany zachodniej budynku. Wymieniono bramę wjazdową oraz drzwi kotłowni na przeciwpożarowe. Łączny koszt przeprowadzonych prac wyniósł 400 tys. złotych.

Ochotnicza Straż Pożarna Jeleń, ul. Celników 3
Ze środków Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku została wymieniona drewniana stolarka okienna w budynku. Wymienione zostały również stalowe drzwi wejściowe, wykonano remont pokrycia dachowego. Łączny koszt przeprowadzonych prac wyniósł ponad 80 tys. złotych.

Comments are closed.