Odpady komunalne|

W ubiegłym tygodniu zostały zlikwidowane 4 stanowiska kontenerowe na odpady znajdujących się przy ulicach: Glinianej (obok pawilonu) na Podwalu, Jagiellońskiej w Szczakowej, Al. Tysiąclecia na Osiedlu Stałym i Szymanowskiego 1 na OTK. O konieczności likwidacji tych stanowisk MZNK informował już pod koniec ubiegłego roku.
Organizacja stanowisk kontenerowych w zabudowie wielorodzinnej to jedno z zadań administratorów budynków. Od momentu ogłoszenia planów likwidacji stanowisk administratorzy mieli sporo czasu na wyznaczenie nowych miejsc w których zostaną ustawione kontenery na odpady.
Na terenie zlikwidowanych stanowisk zostały umieszczone tabliczki informujące o zakazie wyrzucania odpadów. Porządek w rejonie zlikwidowanych stanowisk kontenerowych kontroluje Straż Miejska. Prosimy nie wyrzucać śmieci w miejscach gdzie do tej pory stały pojemniki na odpady. Będzie to potraktowane przez strażników jako zaśmiecanie terenu i ukarane mandatem.
Jeśli do mieszkańców, którzy do tej pory korzystali ze zlikwidowanych stanowisk nadal nie dotarła informacja o nowych miejscach w których powinni wyrzucać śmieci poniżej publikujemy informacje przesłane przez administratorów budynków.

Stanowisko przy Al. Tysiąclecia (wejście do parku Lotników)
– Lokatorzy zasobów administrowanych przez firmy Prokar Sp. z o.o. oraz Nieruchomości Sp. z o. o. mają wyznaczone nowe stanowisko przy ulicy Powstańców Śląskich (obok wejścia na teren ogródków działkowych).
– Lokatorzy Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik – stanowisko przy ul. Gen. Kamińskiego (dawniej Langego) obok dawnego pawilonu Rajmar.
– Lokatorzy zasobów firmy Administrator: budynki przy ul. Partyzantów 32-34-36, Wyczółkowskiego 9-11 i Wyczółkowskiego 1-3 – stanowisko przy ul. Partyzantów (obok dawnego lokalu Gawra), budynki przy ul. Tysiąclecia 9-11 i Tysiąclecia 13-15 – stanowisko przy ul. Gen Kamińskiego (obok pawilonu Rajmar), ul. Kusocińskiego 2-4 – stanowisko przy ul. Starowiejskiej (obok Biedronki), ul. Radosna 6 i Radosna 8-10-12 – stanowisko przy ul. Powstańców Śląskich (obok wejścia na teren ogródków działkowych).

Stanowisko przy ul. Glinianej (obok pawilonu)
– Spółdzielnia mieszkaniowa Górnik wyznaczyła loakatorom nowe stanowisko przy ul. Licealnej (obok budynku SF Mazur 4).
– Z tego samego stanowiska korzystają lokatorzy zasobów firmy Gwarek Sp. z o.o. – ul. Gliniana 3ab, Gliniana 3c, Gliniana 3d, Gliniana 7, Gliniana 10.

Stanowisko przy ul. Jagiellońskiej
– Lokatorzy budynków przy ul. Wąskiej 1 i 3 oraz Kościuszki 10 korzystają z pojemników przy Kościuszki 10.
– Lokatorzy Kościuszki 3 – pojemniki przy ul. Kościuszki 3.
– Kościuszki 2 i Kościuszki 4 – pojemniki przy ul. Kościuszki 4.

Stanowisko przy ul. Szymanowskiego 1 i Matejki 24-26
Lokatorzy którzy do tej pory korzystali z tego stanowiska teraz wyrzucają śmieci do kontenerów przy ul. Matejki 26.

Comments are closed.