Nieruchomości|

W maju ubiegłego roku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie otrzymał nowe zadania związane m.in. z obsługą mieszkańców ubiegających się o przydział mieszkań gminnych oraz przyznanie wsparcia finansowego w postaci dodatków mieszkaniowego i energetycznego. Jednostka rozpoczęła także realizację programu Mieszkanie za remont oraz nowego programu pomocowego proponowanego dłużnikom oprócz dotychczas działających rozwiązań. Przyjrzyjmy się jak wygląda realizacja tych zadań.

Przydział mieszkań gminnych
Do maja 2017 roku obsługą mieszkańców ubiegających się o przydział mieszkania gminnego zajmowała się komórka Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego. Osoby, które miały już skierowania do konkretnego mieszkania w dalszej kolejności zgłaszały się do MZNK, który wręczał klucze i w imieniu gminy dalej obsługiwał lokatora. Aktualnie zadaniami związanymi z przydziałem mieszkań zajmuje się MZNK.
Od momentu przejęcia obowiązków MZNK wydał 278 skierowań do zawarcia umowy na mieszkania komunalne i socjalne. Są to umowy na przydział mieszkań z listy osób oczekujących, ale także związanych z przekwaterowaniem, przywróceniem tytułu prawnego lub np. wynikające z wyroków eksmisyjnych.
MZNK zajmuje się również organizacją posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Komisja zajmuje się między innymi aktualizacją list osób oczekujących na przydział mieszkania socjalnego i komunalnego. Od maja ubiegłego roku odbyło się już sześć posiedzeń komisji.

Mieszkanie za remont
Nowym zadaniem MZNK jest obsługa mieszkańców biorących udział w programie Mieszkanie za remont, w którym można ubiegać się o przydział mieszkania komunalnego w zamian za zobowiązanie się do przeprowadzenia jego remontu. Do tej pory Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zorganizował dwie edycje programu. Obie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.
Łącznie w obu edycjach można było starać się o przydział 103 mieszkań do remontu. W sumie wpłynęło 408 wniosków od zainteresowanych mieszkańców. Każdy z tych wniosków musiał być sprawdzony przez pracowników MZNK pod kątem zgodności z wymogami uchwały Rady Miejskiej. Te, które przeszły weryfikację oceniane były przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Osoby, których wnioski uzyskały najwięcej punktów mogły przystąpić do remontu wybranych mieszkań. Na dzień dzisiejszy dzięki programowi 81 mieszkań komunalnych zostało wyremontowanych i wynajętych przez nowych lokatorów.
Aktualnie trwa trzecia edycja programu, w której do wynajęcia jest 50 kolejnych mieszkań z gminnego zasobu.

Pomoc w wyjściu na prostą
Problemem wszystkich miast są osoby zajmujące mieszkania gminne i zalegające z opłatami czynszowymi. W Jaworznie osobom, które chcą pozbyć się narastającego obciążenia związanego z długami oferowana jest pomoc w postaci programu oddłużeniowego. Program skierowany jest do rodzin, które z uwagi na trudną sytuacją życiową mają zaległości czynszowe mogące w konsekwencji skutkować utratą mieszkania. Program nie daje możliwości całkowitego umorzenia długu, ale daje możliwość umorzenia 50 proc. długu podstawowego oraz 100 proc. odsetek pod warunkiem wnoszenia przez dłużnika regularnych opłat przez 24 miesiące i uregulowania co najmniej 10 proc. zaległości. Aktualnie w programie uczestniczy 15 osób, a w tym roku 7 osób pozytywnie zakończyło program.
Nową propozycja jest program skierowany do osób, które na koniec 2017 roku posiadały zadłużenie przekraczające 10 tysięcy złotych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego i nie korzystały wcześniej z innych programów pomocowych oferowanych przez MZNK w Jaworznie. Podobnie jak w przypadku innych programów pomocowych osoba posiadająca zaległości zawiera z gminą porozumienie, na podstawie którego spłaca należność główną i koszty, a wierzyciel – w tym przypadku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych – w zamian umarza 100 proc. odsetek. Jeżeli dłużnik nie ma wystarczających środków na jednorazową spłatę należności głównej i kosztów, może uregulować ją w maksymalnie dwunastu miesięcznych ratach. W tym przypadku zostanie umorzone 50 proc. odsetek, a drugą połowę będzie musiał uregulować. Do tej pory z tego rozwiązania skorzystało 7 osób, a dwie kolejne są w trakcie.

Dodatki mieszkaniowe
Kolejnym z nowych zadań MZNK od maja 2017 roku jest przydział dodatku mieszkaniowego
i energetycznego. Dodatek mieszkaniowy jest jedną z form pomocy gminy dla tych, którzy nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Od momentu utworzenia w MZNK komórki zajmującej się tym tematem do jednostki wpłynęło ponad 1600 wniosków o przydział dodatku mieszkaniowego. W tym czasie wypłacono blisko 2,5 mln złotych dodatków mieszkaniowych.
Osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mogą również ubiegać się o przyznanie dodatku energetycznego. Od maja 2017 roku do MZNK wpłynęło ponad 600 wniosków o przydział tego świadczenia i jednostka wypłaciła dodatki energetyczne na łączną kwotę ponad 52 tysięcy złotych.

Comments are closed.