Nieruchomości|

Wynająłem od miasta mieszkanie komunalne, zepsuł mi się kran więc zadzwonię do Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, żeby go naprawili. Często spotykamy się z taką sytuacją, jednak roszczenia najemców do administratora w tym przypadku są bezzasadne.

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz prawa z tym związane reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W tym dokumencie określono prawa i obowiązki zarówno właściciela jak i lokatora mieszkania. Ustawodawca m.in. dokonał podziału obowiązków związanych z przeprowadzaniem poszczególnych napraw między wynajmującego, a najemcę.
Awarie w budynkach komunalnych, których naprawa należy do obowiązków zarządcy nieruchomości, takich jak awarie elektryczne czy wodno – kanalizacyjne, należy zgłaszać do właściwego Biura Obsługi Mieszkańców MZNK w Jaworznie. Numery kontaktowe dostępne są w budynkach gminnych w gablotach informacyjnych oraz na stronie internetowej MZNK. Na zgłoszenia reagują pracownicy jednostki. We wspólnotach mieszkaniowych, w których także są mieszkania komunalne zgłoszenia należy kierować do zarządcy budynku.
Najemca jest zobowiązany do utrzymywania lokalu we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz musi przestrzegać porządku domowego. Lokator powinien także dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, takie jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.
Zgodnie z przytoczonymi przepisami do obowiązków najemcy należy naprawa i konserwacja: podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych; okien i drzwi; wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą; przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności.
Otrzymanie kluczy do mieszkania, którego właścicielem jest gmina nie oznacza, że będzie wykonywała za najemcę wszystkie prace związane z utrzymaniem, naprawą usterek i wymianą zużywających się sprzętów. Dlatego przypominamy i prosimy najemców o zapoznanie się ze swoimi prawami i obowiązkami.

Comments are closed.