Aktualności, Nieruchomości, Odpady komunalne, Zieleń miejska|

Przypominamy, że Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie nie został zamknięty na czas epidemii. Wstrzymana została jedynie bezpośrednia obsługa stron. Wszelkie sprawy przez cały ten czas można załatwić telefonicznie lub mailowo. Praca MZNK – biurowa, jak i w terenie, została zorganizowana z zachowaniem wytycznych dot. standardów bezpieczeństwa. Korespondencję do MZNK można umieścić w skrzynce znajdującej się przy wejściu głównym do budynku przy ul. Północnej 9b, w godzinach pracy jednostki.
Interesanci, którzy mają do załatwienia w jednostce pilne sprawy, wymagające osobistego stawiennictwa, proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny bezpośrednio z działem, który zajmuje się danym tematem w celu ustalenia spotkania.

Kontakt do poszczególnych działów i biur dostępny jest w zakładce Pracownicy.

Kontakt ogólny do MZNK w Jaworznie:
telefon: (32) 615 50 30, (32) 745 10 40
fax: (32) 615 53 35
mail: sekretariat@mznk.grafcon.pl
mail odpady: odpady@mznk.grafcon.pl

Comments are closed.