Aktualności, Nieruchomości, Odpady komunalne|

Zachęcamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur, korekt faktur oraz ich duplikatów drogą elektroniczną. W tym celu należy wypełnić wniosek (dostępny poniżej) i przesłać go na adres MZNK: 43-600 Jaworzno, ul. Północna 9b. Wnioski można również wrzucić do skrzynki znajdującej się przed wejściem głównym do siedziby jednostki. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać m.in. osoby posiadające lokale użytkowe oraz garaże w zasobie MZNK.

W przypadku pytań i wątpliwości informacji udzielają poszczególne komórki organizacyjne pod nr tel. 32 745 10 40:
wew. 407, 408 lub 444 – Dział Rozliczeń – opłaty z tytułu umów najmu dla lokali użytkowych oraz garaży,
wew. 433, 432 – Dział Gospodarki Odpadami – opłaty za zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,
32 745 10 57 – Dział Gospodarki Cmentarzami – opłaty cmentarne.

W celu przyspieszenia rejestracji adresu mailowego w systemie można przesłać skan lub zdjęcie wniosku na adres mailowy: sekretariat@mznk.grafcon.pl. Należy również pamiętać o przesłaniu podpisanego wniosku drogą pocztową.

Instrukcja przesyłania dokumentów w wersji elektronicznej jest dostępna na wniosek.

UWAGA! WNIOSKI NIE DOTYCZĄ LOKALI MIESZKALNYCH.

Comments are closed.