Aktualności|

Po upływie 20 lat trzeba odnowić opłatę za grób ziemny. Wiele osób zapomina o tym obowiązku, co niestety może mieć przykre konsekwencje. Mogiły, które po tym czasie nie zostaną opłacone mogą zostać, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, likwidowane.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych administruje cmentarzami komunalnymi w Szczakowej i na Wilkoszynie. Na każdym z nich jest wiele nieopłaconych grobów. Na niektórych pojawiły się już tabliczki informujące, że mogiła przewidziana jest do likwidacji, aby osoby spokrewnione z osobą pochowaną zgłosiły się do jednostki.

Przypominamy, że opłata za grób wynosi:
mogiła pojedyncza 340,00 zł brutto
mogiła dziecięca 200,00 zł brutto

Więcej informacji można uzyskać w budynku administracyjnym na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn (ul. Wilkoszyn 102) oraz pod numerem tel.: 32 745 10 57.

***

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r. poz. 1947).

Comments are closed.