Licytacja stanowisk handlowych przy cmentarzu

Licytacja stanowisk handlowych przy cmentarzu

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zaprasza do licytacji stawek czynszu stanowisk przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej przy Cmentarzu Komunalnym Szczakowa.

 

Stanowiska znajdujące się w pobliżu cmentarzy komunalnych stanowią dogodne miejsce do prowadzenia całorocznej działalności handlowej. Oferta dotyczy dzierżawy trzech takich stanowisk usytuowanych w pobliżu Cmentarza Komunalnego Szczakowa. Każde stanowisko ma powierzchnię 25 metrów kwadratowych. Oferta dzierżawy dotyczy okresu od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku.

Licytacja stawek czynszu będzie przebiegała zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Dyrektora MZNK, który jest dostępny na stronie internetowej MZNK: www.mznk.jaworzno.pl, w siedzibie MZNK przy ul. Północnej 9b oraz w administracji cmentarzy komunalnych na cmentarzu Wilkoszyn.

Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 150,00 zł za każde stanowisko handlowe, o dzierżawę którego oferent się ubiega, w terminie do dnia 17 marca 2014 roku, na rachunek bankowy MZNK oraz złożenie wymaganych dokumentów.

Licytacje stanowisk odbędą się 18 marca 2014 roku w siedzibie MZNK (Jaworzno ul. Północna 9b) o godzinie 9.00. Serdecznie zapraszamy.

Zmień rozmiar
Kontrast