Odpady komunalne|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zaprasza na spotkanie zarządców nieruchomości oraz przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych dotyczące wprowadzonych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Spotkanie odbędzie się 15 lutego br. w sali nr 122 Urzędu Miejskiego, ul. Grunwaldzka 33, w  godz. 10.00 – 13.00.

 

Podczas zebrania zostaną zaprezentowane zmiany wprowadzone 25 stycznia br. w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczące:
1. wyposażenia nieruchomości w pojemniki (Art. 5 ust. 1 pkt 1),
2. wyboru metody naliczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (Art. 6j, Art. 6k),
3. dopłaty dla właścicieli nieruchomości (Art. 6k ust. 4).

Celem spotkania jest przedstawienie proponowanych przez gminę zmian, wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości oraz uzyskanie informacji na temat stanowiska zarządców nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowych w wyżej wymienionych tematach.

Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji.

 

 

Comments are closed.