Nieruchomości|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie ogłosił projekt listy osób zakwalifikowanych do najmu mieszkań w ramach programu Mieszkanie za remont.

Projekt listy został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres miesiąca, (30 kwietnia – 30 maja 2024 r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jaworznie oraz w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie przy ul. Północnej 9b (III piętro tablica ogłoszeń pomiędzy pokojami 303 i 304).

Po tym okresie osoby, których nazwiska znajdują się na 1 pozycji na liście otrzymają skierowania do zawarcia umowy o udostępnienie lokalu celem wykonania remontu. Zgodnie z uchwałą remont może trwać 4 miesiące, z ewentualną możliwością przedłużenia na wniosek strony do 6 miesięcy. Po wykonaniu remontu i odbiorze prac przez pracowników MZNK, wnioskodawcy będą mogli podpisać z MZNK w Jaworznie umowę najmu mieszkania na czas nieoznaczony.

W programie Mieszkanie za remont złożono łącznie 204 wnioski. Na 3 spośród 60 oferowanych mieszkań nie było chętnych. Na 1 mieszkanie nie było osób uprawnionych do jego otrzymania (osoby, które złożyły wnioski otrzymały możliwość wynajęcia innego mieszkania; widnieje pod nim zapis „brak uprawnionych do otrzymania lokalu”). W przypadku, gdy w toku oceny wniosków, było więcej osób ubiegających się o najem tego samego mieszkania, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności na liście decydowała data i godzina złożenia wniosku.

Dodatkowe informacje

Na pytania dotyczące programu Mieszkanie za remont odpowiadają pracownicy Działu Przydziałów Mieszkań MZNK pod nr tel.: 32 745 10 40 wew. 445 i 451, w godzinach pracy jednostki, czyli od poniedziałku do środy od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 16:00, w piątki od 7:00 do 14:00.

Wyremontowane mieszkanie komunalne.

Comments are closed.