Odpady komunalne|

Zgodnie z obowiązującymi w Jaworznie zasadami odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych przyjmowane są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. Górnośląska 39) bezpłatnie w ilości do 300 kg na osobę, za którą właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której wytworzone zostały w/w odpady.

W celu uzyskania możliwości dostarczenia przedmiotowego odpadu oraz uzyskania przysługującego limitu właściciel nieruchomości przed przyjazdem na PSZOK powinien odpowiednio się przygotować tj. posiadać ze sobą odpowiednie dane i dokumenty. Aby oddać odpady budowlane wraz z możliwością skorzystania z bezpłatnego limitu właścicielowi nieruchomości potrzebne będzie posiadanie przy sobie:

  • ważnego dowodu osobistego / paszportu właściciela nieruchomości,
  • aktualnego – nie starszego niż 3 miesiące – dokumentu takiego jak rachunek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub rachunek za prąd lub rachunek za wodę, lub rachunek za gaz, lub rozliczenie ze spółdzielnią mieszkaniową/wspólnotą mieszkaniową – ważne jest aby pochodziły z adresu, z którego pochodzą przywiezione odpady budowlane i rozbiórkowe.

Właściciel nieruchomości nie musi osobiście przywieźć odpadów, może zrobić to za niego inny pełnoletni mieszkaniec tej nieruchomości, jednakże aby móc skorzystać z tej możliwości oraz uzyskać bezpłatny limit potrzebne będzie posiadanie przez niego:

  • pisemnego upoważnienia (wzór dostępny na stronie internetowej oraz w PSZOK),
  • ważnego swojego dowodu osobistego / paszportu,
  • aktualnego – nie starszego niż 3 miesiące – dokumentu takiego jak rachunek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub rachunek za prąd lub rachunek za wodę, lub rachunek za gaz, lub rozliczenie ze spółdzielnią mieszkaniową/wspólnotą mieszkaniową – ważne jest aby pochodziły z adresu, z którego pochodzą przywiezione odpady budowlane i rozbiórkowe oraz posiadał dane właściciela nieruchomości.

Pamiętaj! Limit obliczany jest osobno na każdą nieruchomość, nie ma możliwości łączenia limitów nawet gdy właścicielem tych nieruchomości jest ta sama osoba.

Stanowisko na odpady budowlane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Comments are closed.