Odpady komunalne|

Aby ułatwić mieszkańcom i przedsiębiorcom składanie deklaracji dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych uruchamia dodatkowy punkt przyjmowania dokumentów. Będzie on lokalizowany w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Górników 5 i zacznie funkcjonować już w środę – 13 marca.

W związku z tym, że deklaracje można składać tylko do końca marca, dodatkowy punkt na pewno pozwoli na bardziej sprawną obsługę wszystkich, którzy jeszcze nie złożyli stosownych dokumentów. Pracownicy będą mieli swoje biuro na portierni budynku “D” i będą obsługiwali interesantów w godzinach pracy magistratu.

Comments are closed.