Odpady komunalne|

Do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami zostało tylko kilka miesięcy. Trzeba pamiętać, że do 31 marca br. należy złożyć deklaracje dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Za odbiór odpadów komunalnych przedsiębiorcy, instytucje oraz mieszkańcy domów będą rozliczać się bezpośrednio z gminą, a nie jak do tej pory z firmą, z którą mieli podpisaną umowę. Dla mieszkańców bloków nic się nie zmieni – opłatę będą nadal wnosili do wspólnoty lub spółdzielni, a ta będzie przekazywać ją do gminy. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na przedsiębiorcach, instytucjach oraz właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek złożenia deklaracji. W imieniu spółdzielców obowiązek ten przechodzi na zarząd spółdzielni, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych na zarządy wspólnot.

Aby przygotować się do nowego systemu gospodarowania odpadami należy:
1.Złożyć w terminie do 31 marca br. deklarację.
2.Wypowiedzieć dotychczasową umowę na świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych. W świetle prawa złożenie do gminy deklaracji nie oznacza jednoczesnego rozwiązania umów z obecnymi operatorami.

Wypełnione deklaracje można składać w:

  • Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b (pn-pt 7.00-15.00, czw. 7.00-17.00),
  • Dziale Gospodarki Odpadami MZNK, ul. Inwalidów Wojennych 5 (Os. Stałe, pn-pt 7.00-15.00, czw. 7.00-17.00),
  • Biurze Obsługi Mieszkańców MZNK, ul. Jagiellońska 70 (Szczakowa, pn-pt 7.00-15.00, czw. 7.00-17.00),
  • Urzędzie Miejskim w Jaworznie, Plac Górników 5 (pn-śr 8.00-16.00, czwartek 8.00-17.00, pt. 8.00-15.00).

Deklarację można również przesłać pocztą na adres: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno. Dodatkowo w punkcie przy ul. Inwalidów Wojennych 5 uzyskają Państwo pomoc w wypełnianiu deklaracji.

Comments are closed.