Odpady komunalne|

Termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa 31 marca. Aby ułatwić mieszkańcom i przedsiębiorcom składanie deklaracji punkt znajdujący się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Górników 5 będzie czynny w najbliższą sobotę (tj. 23 marca).

W związku z tym, że deklaracje można składać tylko do końca marca, dodatkowy punkt na pewno pozwoli na bardziej sprawną obsługę wszystkich, którzy jeszcze nie złożyli stosownych dokumentów. Pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych będą mieli swoje biuro na portierni budynku “D” i będą obsługiwali interesantów w najbliższą sobotę od 9.00 do 13.00.

Wypełnione deklaracje można również składać w:

  • Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b (pn-pt 7.00-15.00, czw. 7.00-17.00),
  • Dziale Gospodarki Odpadami MZNK, ul. Inwalidów Wojennych 5 (Os. Stałe, pn-pt 7.00-15.00, czw. 7.00-17.00),
  • Biurze Obsługi Mieszkańców MZNK, ul. Jagiellońska 70 (Szczakowa, pn-pt 7.00-15.00, czw. 7.00-17.00),
  • Urzędzie Miejskim w Jaworznie, Plac Górników 5 (pn-śr 8.00-16.00, czwartek 8.00-17.00, pt. 8.00-15.00).

Deklarację można również przesłać pocztą na adres: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno. Dodatkowo w punkcie przy ul. Inwalidów Wojennych 5 uzyskają Państwo pomoc w wypełnianiu deklaracji.

Comments are closed.