Odpady komunalne|

Od 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać w Jaworznie, podobnie jak i na terenie całego kraju, nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Według zmienionych przepisów za śmieci, bez wyjątku, płacić będzie każdy mieszkaniec.

Za odbiór odpadów komunalnych przedsiębiorcy, instytucje oraz mieszkańcy domów będą rozliczać się bezpośrednio z gminą, a nie jak do tej pory z firmą, z którą mieli podpisaną umowę. Dla mieszkańców bloków nic się nie zmieni – opłatę będą nadal wnosili do wspólnoty lub spółdzielni, a ta będzie przekazywać ją do gminy.

W ustawie nie ma jednak zapisu, który pozwala na automatyczne rozwiązanie umów w całym kraju ze wszystkimi dotychczasowymi operatorami. W związku z tym ze strony mieszkańców pojawia się coraz więcej pytań, kiedy i jak należy wypowiadać umowy na odbiór odpadów?
Poniżej załączamy stanowiska operatorów świadczących usługi odbioru odpadów na terenie Jaworzna – Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o., Remondis Sp. z o.o. oraz ALBA MPGK Sp. z o. o. Mieszkańcy, którzy mają obecnie podpisane umowy z innymi przedsiębiorstwami powinni skontaktować się z nimi w celu ustalenia warunków wypowiedzenia umowy.

Comments are closed.