Odpady komunalne|

Termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi minął 31 marca. Do Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych nie wpłynęły jeszcze wszystkie deklaracje, choć zdecydowana większość mieszkańców dopełniła tej formalności. Ostateczny termin mija w piątek – 12 kwietnia. Do tego czasu czynne będą cztery punkty składania deklaracji.

 

Od 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać w Jaworznie, podobnie jak i na terenie całego kraju, nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Według zmienionych przepisów za śmieci, bez wyjątku, płacić będzie każdy mieszkaniec. Za odbiór odpadów komunalnych przedsiębiorcy, instytucje oraz mieszkańcy domów będą rozliczać się bezpośrednio z gminą, a nie jak do tej pory z firmą, z którą mieli podpisaną umowę. Dla mieszkańców bloków nic się nie zmieni – opłatę będą nadal wnosili do wspólnoty lub spółdzielni, a ta będzie przekazywać ją do gminy.

Od 8 do 12 kwietnia będą otwarte cztery punkty składania deklaracji:
1.Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b (pn-pt 7.00-15.00, czw. 7.00-17.00),
2.Dział Gospodarki Odpadami MZNK, ul. Inwalidów Wojennych 5 (Os. Stałe, pn-pt 7.00-15.00, czw. 7.00-17.00),
3.Biuro Obsługi Mieszkańców MZNK, ul. Jagiellońska 70 (Szczakowa, pn-pt 7.00-15.00, czw. 7.00-17.00),
4.Urząd Miejski w Jaworznie, Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Dwornickiego 5 (pn-śr 8.00-16.00, czwartek 8.00-17.00, pt. 8.00-15.00).

Po tym terminie dokumenty będzie można składać już tylko w Dziale Gospodarki Odpadami MZNK przy ul. Inwalidów Wojennych 5 na Osiedlu Stałym oraz przesłać pocztą na adres: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do złożenia deklaracji w wymienionych punktach. W ten sposób unikną Państwo postępowania administracyjnego, na podstawie którego zostanie wydana decyzja i określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.

***

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Jaworznie rusza 1 lipca 2013 roku. Od tej daty mieszkańcy będą uiszczali opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek MZNK (do 22 dnia każdego miesiąca). Wcześniej do rąk mieszkańców trafi folder informacyjny, który będzie kompendium wiedzy na temat nowego systemu oraz segregacji odpadów. Będą w nim zawarte także informacje na temat numeru konta, na które należy wnosić opłaty.

Comments are closed.